Folk flest er ikke køl idioter, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund. Foto: Øyvind Lie

NVE har ikke noe cowboy-aktig vindkraftregime og de fleste folk er ikke køl idioter, ifølge vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Det var i den avsluttende debatten på Norges vassdrags- og energidirektorats vindkraftseminar i Drammen tirsdag at NVE-sjefen forsvarte konsesjonsmyndighetene mot kritikken de har vært utsatt for den siste tiden.

– Vi skal streve mot hele tiden å bli bedre og få bedre prosesser. Hvis du blir selvtilfreds og tenker at du kan alt og ikke kan bli bedre, starter forfallet. Det er mye vi ikke vet, dette er en ny industri og man må hele tiden ha en ydmyk holdning til om man kan gjøre ting bedre. Men når det er sagt, er det en annen ting som det er like viktig å få fram, sa Lund.

Ingen cowboyer

– Vi må heller ikke diskutere den norske konsesjonsprosessen som om det var et cowboy-regime vi har. Det har vi ikke. Vi har veldig gode og grundige og skikkelige prosesser i Norge. Vi er opptatt av miljø, vi har avvist mer enn 60 prosent av planene som har kommet inn. Jeg har ikke full oversikt over hvordan prosessen er i alle andre land, men jeg tviler på at det er mange andre land som har så gode og grundige og skikkelige prosesser som vi har, sa NVE-sjefen.

– Starten for samtalen om å gjøre ting enda bedre, må ikke være at vi har en cowboy-aktig greie. Vi har veldig gode og grundige prosesser i dag, og det skal alle som jobber i NVE være stolte av. Det bør alle, gitt at vi ønsker en saklig samtale, legge til grunn, sa Lund.

Ikke køl idioter

Han understreket videre at NVE ikke har en agenda om verken å bygge mest mulig eller minst mulig vindkraft.

– Vi er ingen NGO eller Norwea, vi driver forvaltning, og det skal være vårt adelsmerke. Grundighet og skikkelighet basert på politikken politiske myndigheter bestemmer. Av og til får man inntrykk av at NVE vil tapetsere landet med vindkraft. Nei, vi har ikke en eller annen bestemt agenda, sa Lund.

Han etterlyste nyanser i debatten.

– Det er ikke 100-0 med vindkraft. Det er få ting her i livet og verden og politikken og samfunnet som er 100-0. De fleste saker er 60-40 eller 70-30. Man kan ha gode argumenter mot noe eller for noe. Hvis man kunne diskutert med det som utgangspunkt, ikke at de andre er køl idioter. Det er ikke ofte du treffer folk som er køl idioter og ikke har noe poeng, de fleste har et poeng, sa NVE-sjefen.