svensk kraftlinje

Statnett og Svenska utvikler IT-løsninger for en ny nordisk balanseringsmodell for det nordiske synkronområdet.

«Totalt vil Statnett og Svenska kraftät investere anslagsvis en milliard kroner i denne utviklingen av nye løsninger», skriver Statnett på sin nettside.

For sikre effektiv untnyttelse og sikker drift av kraftsystemet, er det behov for en ny måte å balansere det nordiske synkronområdet.

Det trengs automatisering, siden forandringene i kraftsystemet innebærer at systemoperatørene må gjøre mer på kortere tid, samtidig som sikkerhetsmarginene minker.

De nordiske systemoperatørene avtalte i 2018 å samarbeide for å utvikle en felles nordisk balanseringsmodell (NBM) innenfor rammene av et felles utviklingsprogram.

I henhold til avtalen har Statnett og Svenska kraftnät i fellesskap rollen som Common Service Provider (CSP) med et spesielt ansvar for å levere felles tjenester og IT-løsninger for balanseringsmodellen for de nordiske systemoperatørene.

I balanseringsmodellen inngår IT-utvikling for de mest sentrale oppgavene, digitalisering og automatisering, overgang til 15-minutters avregningsperiode og overgang til en balanseringsmodell basert på såkalt modernisert Area Control Error (mACE).

En forutsetning for å innføre de nye metodene som utvikles innenfor rammen for NBM, er at de aksepteres av de nasjonale regulatorene i de nordiske landene, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Energimarknadsinspektionen, skriver Statnett.