Eskil Lunde Jensen
Konsernsjef Eskil Lunde Jensen i Akershus Energi.

Styret i Akershus Energi har ansatt Eskil Lunde Jensen (50) som konsernsjef.

Lunde har vært konstituert i stillingen som konsernsjef siden 1. februar i år. 

Han tiltrer etter Jørn Myhrer, som fratrådte med pensjon etter å ha ledet selskapet i 23 år.

«Styret er svært tilfreds med ansettelsen. Eskil Lunde Jensen har lang erfaring fra kraftbransjen, er faglig sterk og rett person til å lede og utvikle Akershus Energis strategier og organisasjon videre. Akershus Energi er på vei inn i en ny spennende tid, med store muligheter for vekst og utvikling av konsernet», sier styreleder Einar Schiefloe i en en børsmelding.

Jensen er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Aalborg, Danmark og Befalskolen i Forsvaret. Han kommer fra stillingen som CFO i Akershus Energi konsernet.