Hydro Karmøy er en av flere aktører som kan trenge mer kraft i årene som kommer. Foto: Jostein Viestad/Hydro

Gjenopptar arbeidet på Haugalandet

Statnett planlegger å gjenoppta arbeidet med konsesjonssøknad for ny ledning inn til Haugalandet.
Torsdag, 4 juli, 2019 - 15:46

«Summen av forbruksplaner i området overstiger langt det som er ledig kapasitet i nettet. Statnett planlegger derfor å gjenoppta arbeidet med konsesjonssøknad for ny ledning inn til området», skriver selskapet i en pressemelding.

Statnett oppfordrer lokale aktører til å søke om tilknytning av sine forbruksplaner for å få klarlagt med større sikkerhet hvor stort det framtidige behovet blir.

Selskapet skriver at de har registrert stort engasjement fra regionen for få økt nettkapasitet, både fra politikere og industriaktører.

Trakk spørsmålet

Ett eksempel er stortingsrepresentant Terje Halleland fra Frp som spurte sin egen statsråd i et skriftlig spørsmål om hva som skjer dersom etablering av nytt kraftforbruk på Haugalandet utløser økt behov for overføringskapasitet i strømnettet, og hvordan kostnadsfordelingen vil bli i en slik situasjon.

Han pekte på at både Johan Sverdrup-feltet, Hydro Karmøy og annen næringsvirksomhet på Haugalandet har planer om økt kraftforbruk.

Rogalendingen trakk imidlertid tilbake sitt spørsmål.

Statnett sendte onsdag et brev til lokale bedrifter og interessenter med mulig forbruksbehov på Haugalandet. I brevet anmodes aktører med planer om økt forbruk, om å følge dette opp gjennom en formalisert søknad om tilknytning.

«Forutsatt et tilstrekkelig samlet volum, vil dette danne oppdatert grunnlag for konsesjonssøknad av nettiltak for å møte det omsøkte forbruket», skriver Statnett.

Må betale selv

Ifølge de nye reglene om anleggsbidrag som trådte i kraft fra årsskiftet, skal kunder som utløser behov for nettinvesteringer dekke en forholdsmessig andel av kostnadene for videre utredninger og arbeidet med konsesjonssøknad.

Individuelle utredningsavtaler vil derfor bli inngått med hver enkelt aktør, basert på innmeldt forbruksbehov. Avtaler som er inngått tidligere om kostnadsdekning i en tidlig fase, vil bli erstattet med nye avtaler som er basert på det nye regelverket.

– Det vi i dag ser av forbruksplaner gjør at vi forventer å starte opp igjen prosjektarbeidet med ny ledning inn til Haugalandet. Så snart vi har oppdatert det samlede behovet, har vi et bedre grunnlag for å inngå avtaler, som igjen åpner veien for å videreføre prosjektarbeidet, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett i pressemeldingen.

På forsiden nå

Av hele Statnetts 132 kV-nett i Møre og Romsdal.
Ved å bytte til større aggregater i Usta kraftverk i Hallingdal, kan E-CO produsere mer kraft når prisene er høyest og hindre flomtap om våren. Nå er snart halve jobben gjort.
Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Hege Brende slutter som leder av HydroCen og Norsk vannkraftsenter, for å bli en del av ledelsen i Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
Svein Erik Svarte er ansatt som daglig leder.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Møre og Romsdal forlenger avtalen med Tafjord.
Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.