Hydro Karmøy er en av flere aktører som kan trenge mer kraft i årene som kommer. Foto: Jostein Viestad/Hydro

Statnett planlegger å gjenoppta arbeidet med konsesjonssøknad for ny ledning inn til Haugalandet.

«Summen av forbruksplaner i området overstiger langt det som er ledig kapasitet i nettet. Statnett planlegger derfor å gjenoppta arbeidet med konsesjonssøknad for ny ledning inn til området», skriver selskapet i en pressemelding.

Statnett oppfordrer lokale aktører til å søke om tilknytning av sine forbruksplaner for å få klarlagt med større sikkerhet hvor stort det framtidige behovet blir.

Selskapet skriver at de har registrert stort engasjement fra regionen for få økt nettkapasitet, både fra politikere og industriaktører.

Trakk spørsmålet

Ett eksempel er stortingsrepresentant Terje Halleland fra Frp som spurte sin egen statsråd i et skriftlig spørsmål om hva som skjer dersom etablering av nytt kraftforbruk på Haugalandet utløser økt behov for overføringskapasitet i strømnettet, og hvordan kostnadsfordelingen vil bli i en slik situasjon.

Han pekte på at både Johan Sverdrup-feltet, Hydro Karmøy og annen næringsvirksomhet på Haugalandet har planer om økt kraftforbruk.

Rogalendingen trakk imidlertid tilbake sitt spørsmål.

Statnett sendte onsdag et brev til lokale bedrifter og interessenter med mulig forbruksbehov på Haugalandet. I brevet anmodes aktører med planer om økt forbruk, om å følge dette opp gjennom en formalisert søknad om tilknytning.

«Forutsatt et tilstrekkelig samlet volum, vil dette danne oppdatert grunnlag for konsesjonssøknad av nettiltak for å møte det omsøkte forbruket», skriver Statnett.

Må betale selv

Ifølge de nye reglene om anleggsbidrag som trådte i kraft fra årsskiftet, skal kunder som utløser behov for nettinvesteringer dekke en forholdsmessig andel av kostnadene for videre utredninger og arbeidet med konsesjonssøknad.

Individuelle utredningsavtaler vil derfor bli inngått med hver enkelt aktør, basert på innmeldt forbruksbehov. Avtaler som er inngått tidligere om kostnadsdekning i en tidlig fase, vil bli erstattet med nye avtaler som er basert på det nye regelverket.

– Det vi i dag ser av forbruksplaner gjør at vi forventer å starte opp igjen prosjektarbeidet med ny ledning inn til Haugalandet. Så snart vi har oppdatert det samlede behovet, har vi et bedre grunnlag for å inngå avtaler, som igjen åpner veien for å videreføre prosjektarbeidet, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett i pressemeldingen.