Kinesiske kullkraftverk er blitt mer fleksible. Dette kraftverket ligger i Shuozhu i Shanxi-provinsen nord i landet. Foto: Kleineolive/Wikimedia Commons

Kinesiske kullkraftverk ble fleksible

Danmark har hjulpet Kina med å gjøre kullkraftverkene mer fleksible så mindre vindkraft går tapt.
Onsdag, 3 juli, 2019 - 17:41

I 2016 gikk 17 prosent av Kinas samlede vindkraftproduksjon i Kina til spille, og nådde aldri ut til forbrukerne, fordi energisystemet ikke kunne bruke energien optimalt.

Årsaken er at kullkraftproduksjonen ikke kunne reagere raskt nok på endringer i vindkraftproduksjonen.

50 prosent tap

Omregnes de 17 prosentene til EUs energiproduksjon, ville det tilsvare om over 80 prosent av strømmen fra havvindmøller i hele EU aldri nådde ut til forbrukerne, skriver danske Energystyrelsen i en pressemelding.

I enkelte kinesiske regioner var tapet helt oppe i 50 prosent, noe som også førte til dårlig avkastning på vindmølleinvesteringene.

Et dansk-kinesisk energipartnerskap har imidlertid bidratt til å bedre fleksibiliteten i kinesiske kullkraftverk, slik at mer vindkraft kan fases inn.

Samarbeidet har ifølge Energistyrelsen ført til at ekstra energi tilsvarende over 7000 MW havvind har blitt produsert.

Kraftig reduksjon

Den samlede mengden vindkraft som gikk til spille ble redusert fra 17 prosent i 2016 til 7 prosent i 2018.

«Gjennom kapasitetsoppbygging og erfaringsdeling med kinesiske nøkkelaktører er den unike systemtenkningen fra den danske energimodellen blitt overført til verdens største energisystem», skriver Energistyrelsen i pressemeldingen.

Samarbeidet med danske myndigheter om å styrke utviklingen av vindenergi i Kina startet i 2005.

På forsiden nå

«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Fredag formiddag ble samtlige arbeidere fra Bleikvassli Gruber fraktet ned fra fjellet med helikopter etter en ulykke under bygging av et kraftverk for Helgeland Kraft.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Stor omorganisering.
Men det kan bli nødvendig å stille krav for å hindre støy i nettet, ifølge rapport DNV GL har laget for Energi Norge.
Cecilie Bjelland overtar som ny direktør i KS Bedrift Energi 1. februar.
Agder Energi og Glitre Energi slår sammen sine digitale nysatsninger innen strømsalg.
Men vil ikke forby dem, og åpner for både abonnert effekt, målt effekt og tariffer basert på sikringsstørrelse, på visse betingelser.
Eidsiva Energis datterselskap Eidsiva Vekst selger sin aksjepost på 23,8 prosent i Moelven Industrier.
Svenske Energimarknadsinspektionen vil ikke ha implisitt tapshåndtering på Skagerrak-forbindelsen mellom Norge og Danmark.
Noen mangler timetall for 30 prosent av kundene.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) endrer inntektsreguleringen slik at det blir mer lønnsomt å være effektiv, men utsetter endringene fra 2021 til 2023.
Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett, er beregnet til 19,2 milliarder kroner for 2020.
– Debatten baserer seg på et feilaktig et premiss om at vi står i fare for å få en hel bilpark som lader klokka 16, sier Unni Berge i Norsk elbilforening.
Statkraft og Enerparc inngår langsiktig kraftkjøpsavtale for solparkprosjekter i Bayern.
RME vurderer å fatte vedtak om at Statnetts beregning av påslag for systemtjenester ikke er i strid med energiloven.
Forbrukerne i Norge mistet i 2018 strømmen i gjennomsnitt 4,4 ganger, totalt i 2 timer og 48 minutter, på grunn av driftsforstyrrelser i strømforsyningsanlegg på 33-420 kilovolt.
Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta svenske Relacom AB som leverer løsninger innenfor blant annet energi.
Skagerak Kraft har besluttet å bygge nytt kraftverk ved Dalsfoss i Kragerøvassdraget. I januar starter forberedelsene og i begynnelsen av mars skal den første dynamittsalven fyres av.