Kinesiske kullkraftverk er blitt mer fleksible. Dette kraftverket ligger i Shuozhu i Shanxi-provinsen nord i landet. Foto: Kleineolive/Wikimedia Commons

Kinesiske kullkraftverk ble fleksible

Danmark har hjulpet Kina med å gjøre kullkraftverkene mer fleksible så mindre vindkraft går tapt.
Onsdag, 3 juli, 2019 - 17:41

I 2016 gikk 17 prosent av Kinas samlede vindkraftproduksjon i Kina til spille, og nådde aldri ut til forbrukerne, fordi energisystemet ikke kunne bruke energien optimalt.

Årsaken er at kullkraftproduksjonen ikke kunne reagere raskt nok på endringer i vindkraftproduksjonen.

50 prosent tap

Omregnes de 17 prosentene til EUs energiproduksjon, ville det tilsvare om over 80 prosent av strømmen fra havvindmøller i hele EU aldri nådde ut til forbrukerne, skriver danske Energystyrelsen i en pressemelding.

I enkelte kinesiske regioner var tapet helt oppe i 50 prosent, noe som også førte til dårlig avkastning på vindmølleinvesteringene.

Et dansk-kinesisk energipartnerskap har imidlertid bidratt til å bedre fleksibiliteten i kinesiske kullkraftverk, slik at mer vindkraft kan fases inn.

Samarbeidet har ifølge Energistyrelsen ført til at ekstra energi tilsvarende over 7000 MW havvind har blitt produsert.

Kraftig reduksjon

Den samlede mengden vindkraft som gikk til spille ble redusert fra 17 prosent i 2016 til 7 prosent i 2018.

«Gjennom kapasitetsoppbygging og erfaringsdeling med kinesiske nøkkelaktører er den unike systemtenkningen fra den danske energimodellen blitt overført til verdens største energisystem», skriver Energistyrelsen i pressemeldingen.

Samarbeidet med danske myndigheter om å styrke utviklingen av vindenergi i Kina startet i 2005.

På forsiden nå

Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Møre og Romsdal forlenger avtalen med Tafjord.
Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.