Kinesiske kullkraftverk er blitt mer fleksible. Dette kraftverket ligger i Shuozhu i Shanxi-provinsen nord i landet. Foto: Kleineolive/Wikimedia Commons

Kinesiske kullkraftverk ble fleksible

Danmark har hjulpet Kina med å gjøre kullkraftverkene mer fleksible så mindre vindkraft går tapt.
Onsdag, 3 juli, 2019 - 17:41

I 2016 gikk 17 prosent av Kinas samlede vindkraftproduksjon i Kina til spille, og nådde aldri ut til forbrukerne, fordi energisystemet ikke kunne bruke energien optimalt.

Årsaken er at kullkraftproduksjonen ikke kunne reagere raskt nok på endringer i vindkraftproduksjonen.

50 prosent tap

Omregnes de 17 prosentene til EUs energiproduksjon, ville det tilsvare om over 80 prosent av strømmen fra havvindmøller i hele EU aldri nådde ut til forbrukerne, skriver danske Energystyrelsen i en pressemelding.

I enkelte kinesiske regioner var tapet helt oppe i 50 prosent, noe som også førte til dårlig avkastning på vindmølleinvesteringene.

Et dansk-kinesisk energipartnerskap har imidlertid bidratt til å bedre fleksibiliteten i kinesiske kullkraftverk, slik at mer vindkraft kan fases inn.

Samarbeidet har ifølge Energistyrelsen ført til at ekstra energi tilsvarende over 7000 MW havvind har blitt produsert.

Kraftig reduksjon

Den samlede mengden vindkraft som gikk til spille ble redusert fra 17 prosent i 2016 til 7 prosent i 2018.

«Gjennom kapasitetsoppbygging og erfaringsdeling med kinesiske nøkkelaktører er den unike systemtenkningen fra den danske energimodellen blitt overført til verdens største energisystem», skriver Energistyrelsen i pressemeldingen.

Samarbeidet med danske myndigheter om å styrke utviklingen av vindenergi i Kina startet i 2005.

På forsiden nå

Skagerak Kraft vil ruste opp elvekraftverkene Årlifoss og Grønnvoll i Tinnelva i Notodden kommune i Telemark, noe som vil gi en liten produksjonsøkning.
Glitre Energi Produksjon har ansatt Line Drange Ruud som ny kraftverkssjef.
Tina Bru (33) er klar på at Norge trenger mer kraft, men er varsom med å gi signaler om økt vindkraftskatt og konsesjonsbehandlingen av NorthConnect.
Utviklingen av langsiktige kraftkjøpskontrakter (PPA) er i tydelig økning. Datasentre og vindkraft er noen av årsakene til dette.
Får vedlikeholdskjøre reservegasskraftverket i to år til.
Forrige uke hadde Foreningen Ung i Fornybar stiftelsesmøte og nettverkssamling i Oslo.
Fra 1. januar er Viken største eier i Østfold Energi, men samlet får kommunene i Østfold den største aksjeposten.
Odd Emil Ingebrigtsen er utnevnt til statssekretær i Olje- og energidepartementet og Tony Christian Tiller til politisk rådgiver.
For å motivere til å utnytte fleksibiliteten i kraftsystemet.
Istad Kraft har kjøp virksomheten til Nesset Kraft, som har 18 ansatte og rundt 2400 nettkunder.
Det er ingen klare spor av utenlandsk påvirkning av vindkraftdebatten, slår SINTEF fast i en rapport på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
I Drangedal kommune i Telemark bygger Skagerak Nett landets første heldigitale transformatorstasjon. Sweco står for prosjekteringen.
Statkraft vurderer å bygge elektrolyse-anlegg, og tror potensialet kan være stort.
Etterspørselen etter komposittmaster er fortsatt lav, men et forbud mot kreosotstolper kan øke interessen, også på lavere spenningsnivåer. 
Energi Norge mener at Tina Bru er et godt valg som landets nye olje- og energiminister, og har tre ønsker til statsråden.
I uke 3 var kraftprisene halvparten så lave som tilsvarende uke i fjor. Tilsiget i kraftmagasinene var 1,7 TWh. Det er 208 prosent av normalen for uka.
Arbeiderpartiet fremmer forslag på Stortinget for å stoppe byggingen av NorthConnect.
Kanonaden, AF Gruppens svenske datterselskap, skal prosjektere og bygge veier, fundament og strømnett for Vindpark Åby-Alebo i Sør-Sverige.
Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Norwea er positiv til naturressursskatt, men avventende til spesifikke areal- og miljøavgifter.
Statnett skal bedre kapasiteten i nettet på Nordmøre og i Romsdal.
Styrene i Flesberg Elektrisitetsverk AS og Rollag Elektrisitetsverk AS har blitt enige om å foreslå for sine eiere å slå sammen virksomhetene i de to selskapene.
Og maksimal turbinhøyde.