Kinesiske kullkraftverk er blitt mer fleksible. Dette kraftverket ligger i Shuozhu i Shanxi-provinsen nord i landet. Foto: Kleineolive/Wikimedia Commons

Danmark har hjulpet Kina med å gjøre kullkraftverkene mer fleksible så mindre vindkraft går tapt.

I 2016 gikk 17 prosent av Kinas samlede vindkraftproduksjon i Kina til spille, og nådde aldri ut til forbrukerne, fordi energisystemet ikke kunne bruke energien optimalt.

Årsaken er at kullkraftproduksjonen ikke kunne reagere raskt nok på endringer i vindkraftproduksjonen.

50 prosent tap

Omregnes de 17 prosentene til EUs energiproduksjon, ville det tilsvare om over 80 prosent av strømmen fra havvindmøller i hele EU aldri nådde ut til forbrukerne, skriver danske Energystyrelsen i en pressemelding.

I enkelte kinesiske regioner var tapet helt oppe i 50 prosent, noe som også førte til dårlig avkastning på vindmølleinvesteringene.

Et dansk-kinesisk energipartnerskap har imidlertid bidratt til å bedre fleksibiliteten i kinesiske kullkraftverk, slik at mer vindkraft kan fases inn.

Samarbeidet har ifølge Energistyrelsen ført til at ekstra energi tilsvarende over 7000 MW havvind har blitt produsert.

Kraftig reduksjon

Den samlede mengden vindkraft som gikk til spille ble redusert fra 17 prosent i 2016 til 7 prosent i 2018.

«Gjennom kapasitetsoppbygging og erfaringsdeling med kinesiske nøkkelaktører er den unike systemtenkningen fra den danske energimodellen blitt overført til verdens største energisystem», skriver Energistyrelsen i pressemeldingen.

Samarbeidet med danske myndigheter om å styrke utviklingen av vindenergi i Kina startet i 2005.