NVE burde rydde opp i de største svakhetene med dagens modeller for inntektsregulering av nettselskapene før de foreslår radikale endringer, ifølge direktør Asle Strand i KS Bedrift Energi. Foto: KS Bedrift

Endringene NVE forslår i inntektsregimet for nettselskaper vil gjøre at selskaper med lavest avkastning kommer enda dårligere ut, advarer KS Bedrift.

I forslaget NVE sendte på høring i forrige uke, foreslås det å øke normandelen i inntektsrammen til 70 prosent med virkning fra 2021. Dette skal ifølge NVE gjøre det mer effektivt å være lønnsom og mindre lønnsomt å være ineffektiv.

Forslaget om endringer i inntektsreguleringen er begrunnet i et ønske om lavest mulig nettleie.

Problemet er at de eksisterende modellene som beregner selskapenes effektivitet, og derigjennom inntektsramme, er mangelfulle, skriver KS Bedrift Energi i en pressemelding.

Videre påpeker KS Bedrift Energi at NVE allerede i 2013 mente at det kunne være svakheter i modellene som ble benyttet til å fastsette kostnadsnormer og at en eventuell økning av normandelen burde analyseres nærmere og ses i sammenheng med andre foreslåtte tiltak. På dette grunnlaget konkluderte NVE ifølge KS Bedrift Energi at en slik endring burde avventes.

I høringssvaret fremhever KS Bedrift Energi at situasjonen i dag i stor grad er uendret og at dagens modell er mangelfull og på langt nær adresserer de forholdene som påvirker inntektsrammen på en tilfredsstillende måte. Et eksempel på dette er at det ikke tas høyde for installert effekt i selskapenes nett.

– NVE burde rydde opp i de største svakhetene ved dagens modeller før en såpass radikal endring blir foreslått. Vi forventer at NVE ikke gjennomfører endringer uten at konsekvensene for selskapene er fullt ut forstått, sier direktør Asle Strand i KS Bedrift Energi.