I regjeringens handlingsplan for elbillading og alternative drivstoff savner NAF konkrete tiltak som gir elbilkjøpere trygghet for at de kan lade og bruke bilene i hele landet.

I handlingsplanen, som ble lagt fram i dag, legger regjeringen lite nytt på bordet for å sikre god tilgang til lading i takt med det stadig økende elbil-salget, ifølge Norges Automobil-Forbund (NAF).

– De ti neste årene skal det to millioner elbiler på norske veier. Denne planen har ingen nye ambisjoner for hvor disse bilene skal lade. Vi frykter ladekrise om utbyggingen ikke holder tritt med utviklingen i bilparken, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF i en pressemelding.

Vente og se-holdning

NAF har etterlyst tiltak som driftsstøtte til hurtigladere i spredtbygde strøk, momsfritak på hjemmelader til elbil og hurtigere utbygging av både flere og raskere elbilladere langs hovedveinettet.

– Regjeringen lener seg på at økt rekkevidde på bilene vil begrense behovet for flere ladere. Det er en «vente og se»-holdning som ikke står i stil med ambisjonene for elbilsalget. Når målet er at det kun skal selges elbiler fra 2025, må det bygges nok ladere allerede i dag, sier Ryste.

I dag er det i stor grad de kommersielle aktørene som bestemmer hvor ladere bygges og hvor hurtig det er mulig å lade på den enkelte ladestasjon. Slik vil det ifølge NAF også bli fremover, med unntak av noen Enova-støttede prosjekter.

Vil redusere ladekøene

NAF har beregnet at det er behov for utbygging av 1 400 nye ladepunkter bare i 2019, men ladeutbyggerne planlegger ifølge organisasjonen for under det halve.

– Det er en stor svakhet at ladeinfrastrukturen i så stor grad overlates til kommersielle aktører. Med 2025-målet legger man et stort press på forbrukerne om å velge elbil. Da må det legges til rette slik at det er enkelt å lade uansett hvor du bor i landet. Det kan ikke være slik at det er postnummeret ditt som bestemmer om du kan skaffe deg elbil eller ikke, sier Ryste.

NAF mener det bør planlegges for til sammen 5 000 nye hurtigladepunkter innen 2025. Samtidig bør effekten i ladepunktene gradvis økes, fordi nye elbiler kommer med stadig bedre evne til å lade raskere. Det vi ifølge NAF bidra til å redusere ladekøene og øke effektiviteten, fordi bilene trenger kortere tid på å lade.