Gassanlegget på Melkøya ved Hammerfest vil trenger mer strøm i fremtiden. Foto: Helge Hansen/Equinor

Etter tidligere å ha gått ut med to potensielle områder som er aktuelle for havvind, foreslår regjeringen nå et tredje, utenfor Equinors Melkøya-anlegg ved Hammerfest.

Nylig foreslo energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) å åpne området Utsira Nord for utenfor kysten av Rogaland for vindkraftutbygging.

I tillegg varslet han at han ville be om innspill om også området Sørlige Nordsjø II nær territorialgrensen til Danmark burde åpnes.

Nært Melkøya

Til VG lanserer statsminister Erna Solberg (H) nå enda et potensielt havvind-område, ved havområdet Sandskallen – Sørøya nord utenfor industriområdet Melkøya i Barentshavet.

– For det første er dette et område av Norge der det blåser mye. Dette ønsker vi å utforske for vindkraft i nord med barske forhold, og som kan gi stor produksjon. Området er mest interessant fordi det er nært Hammerfest og Melkøya, sier Solberg til VG.

Klima- og energipolitisk talsmann i Høyre, Stefan Heggelund, er blant dem som tidligere har tatt til orde for å elektrifisere Melkøya. Solberg mener et havvindanlegg i nærheten av industrianlegget kan friste Equinor til å ta grep.

– Vi mener et havvindanlegg er interessant for å elektrifisere Melkøya, og som en ekstra strømforsyningskilde i nord, sier statsministeren.

Trenger mer kraft

Som Energiteknikk tidligere har omtalt, kommer Melkøya til å trenge mer kraft enn i dag, og Statnett har tatt til orde for å elektrifisere industrianlegget. Equinor utreder nå spørsmålet, og både delelektrifisering og helelektrifisering vurderes. Det mest omfattende forslaget innebærer at gassturbinene på anlegget stenges. Det kan kreve opptil 410 MW ny kraft.

– Vi ønsker å få til en elektrifisering, og utredningen vi nå gjennomfører vil se på om det er teknisk mulig og økonomisk bærekraftig å elektrifisere anlegget. I så henseende er alle tiltak fra myndighetenes side positive, sier informasjonsdirektør i Equinor, Bård Glad Pedersen, til VG.

Han sier det er for tidlig i prosessen til å si om havvind kan være en del av en slik løsning.