Ruzizi-elven i Burundi. Foto: Amakuru/Wikimedia Commons

SN Power skal bygge i Kongo og Rwanda

Undertegnet kontrakt på opptil 230 MW stort kraftverk i grenseelv.
Mandag, 29 juli, 2019 - 22:21

SN Power og Aga Khan-gruppen undertegnet mandag en avtale med regjeringene i Kongo, Rwanda og Burundi for å utvikle med sikte på å bygge vannkraftanlegget Ruzizi III, skriver SN Power i en pressemelding.

Ruzizi III skal ligge i elven Ruzizi, grenseelven mellom Kongo og Rwanda. Elven renner fra Kivusjøen til Tanganyikasjøen. Avhengig av hvilken teknisk løsning som velges, vil anlegget produsere mellom 147 og 230 MW. Energien som produseres, skal deles likt mellom de tre landene.

Mange får strøm

Når anlegget er i drift, vil det ifølge pressemeldingen doble Burundis tilgang til elektrisitet, øke Rwandas installerte kapasitet med 33 prosent og levere regulert elektrisitet til den østre delen av Kongo, som i dag ikke har tilgang til strøm.

Energien vil nå ut til 30 millioner mennesker, hvorav 70 prosent i dag lever under fattigdomsgrensen, ifølge SN Power.

Energien vil redusere bruken av ved og kull og dyr termisk energi.  

Prosjektet er organisert som en såkalt «Independent Power Project» (IPP), som baserer seg på en «Build, Own, Operate, Transfer»-modell med en 25-årig konsesjonsavtale. Det enkelte land har ansvaret for å bygge ut transmisjonsnettet.

6 milliarder kroner

Prosjektet er beregnet å koste mellom 650 og 700 millioner amerikanske dollar, eller mellom 5,6 og 6,0 milliarder kroner, og skal produsere strøm til mellom 11 og 13 amerikanske cent per kWh.’

Det skal utvikles av SN Power og Aga Khan-gruppen i fellesskap, og etter planen settes i drift i 2025/2026.

Aga Khan-gruppen er en internasjonal utviklings-stiftelse. SN Power er heleid av Norfund, et statlig selskap som er et redskap i norsk utviklingspolitikk overfor fattige utviklingsland.

På forsiden nå

Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Møre og Romsdal forlenger avtalen med Tafjord.
Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.