Ruzizi-elven i Burundi. Foto: Amakuru/Wikimedia Commons

SN Power skal bygge i Kongo og Rwanda

Undertegnet kontrakt på opptil 230 MW stort kraftverk i grenseelv.
Mandag, 29 juli, 2019 - 22:21

SN Power og Aga Khan-gruppen undertegnet mandag en avtale med regjeringene i Kongo, Rwanda og Burundi for å utvikle med sikte på å bygge vannkraftanlegget Ruzizi III, skriver SN Power i en pressemelding.

Ruzizi III skal ligge i elven Ruzizi, grenseelven mellom Kongo og Rwanda. Elven renner fra Kivusjøen til Tanganyikasjøen. Avhengig av hvilken teknisk løsning som velges, vil anlegget produsere mellom 147 og 230 MW. Energien som produseres, skal deles likt mellom de tre landene.

Mange får strøm

Når anlegget er i drift, vil det ifølge pressemeldingen doble Burundis tilgang til elektrisitet, øke Rwandas installerte kapasitet med 33 prosent og levere regulert elektrisitet til den østre delen av Kongo, som i dag ikke har tilgang til strøm.

Energien vil nå ut til 30 millioner mennesker, hvorav 70 prosent i dag lever under fattigdomsgrensen, ifølge SN Power.

Energien vil redusere bruken av ved og kull og dyr termisk energi.  

Prosjektet er organisert som en såkalt «Independent Power Project» (IPP), som baserer seg på en «Build, Own, Operate, Transfer»-modell med en 25-årig konsesjonsavtale. Det enkelte land har ansvaret for å bygge ut transmisjonsnettet.

6 milliarder kroner

Prosjektet er beregnet å koste mellom 650 og 700 millioner amerikanske dollar, eller mellom 5,6 og 6,0 milliarder kroner, og skal produsere strøm til mellom 11 og 13 amerikanske cent per kWh.’

Det skal utvikles av SN Power og Aga Khan-gruppen i fellesskap, og etter planen settes i drift i 2025/2026.

Aga Khan-gruppen er en internasjonal utviklings-stiftelse. SN Power er heleid av Norfund, et statlig selskap som er et redskap i norsk utviklingspolitikk overfor fattige utviklingsland.

På forsiden nå

Stange Energi ligger som et smørøye, midt i forsyningsområdet til det nylig fusjonerte Elvia. Sjefen, Ragnhild S. Sveen, tror det er et spørsmål om tid før selskapets nettvirksomhet forsvinner.
Per Sivertsen har overtatt som administrerende direktør i Indre Salten Energi.
OED har i dag gitt grønt lys for bygging av et småkraftverk og tommelen ned for fire.
NordREG anbefaler å utvikle et fellesnordisk regulatorisk rammeverk for uavhengig aggregering.
Statnett og Energinet reduserer kapasiteten på Danmarks-kablene fra fra 1700 MW til 1450 MW.
Velger bort forskningsområder for å bli tydeligere på hvor de vil være verdensledende.
Selskapets inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) ble i 2019 17,2 millioner euro, ned fra 28,4 millioner euro i 2018.
Syv kraftselskap i Troms og Finnmark går sammen om å etablere 25 hurtigladepunkter for elbiler i det sammenslåtte fylket.
Hafslund E-CO tjente i fjor 677 millioner kroner på derivathandel, mens de i 2018 tapte 740 millioner kroner på det samme.
Men kan ta lengre tid hvis det krever lovendring og må behandles i Stortinget.
For få IKT-ressurser i nettselskapene, Ifølge rapport laget for NVE.
Styring av vindmøller på Lolland i Danmark skal avlaste kabelforbindelsen til Sjælland.
Med støtte fra Enova på 74 millioner kroner kan Oslo få 100 nye elektriske busser.
Kontrakten om overvåking av kraftnettet med kunstig intelligens kan bli norske Esmart Systems' kommersielle gjennombrudd i USA.
Elektrifisering av transport-, bygg- og industrisektoren kan redusere klimagassutslippene i Europa med 60 prosent innen 2050, ifølge ny rapport.
Med Cloud Explorers og PRISM skal Fjordkraft bli mer effektive i jakten på nye kunder.
Salgs- og markedsleder Carine Klemmetsen og daglig leder Arild Klette Steinsvik kjøper 21 prosent av aksjene i Energi Teknikk.
Elsikkerhetsforum anbefaler at elsikkerhetsforvaltningen og beredskapsforvaltningen for el og ekom samles i én etat.
– Et tegn på et velfungerende marked.
​Styret i Opplandskraft DA har vedtatt å bygge ut Hinøgla kraftverk i Nord-Fron kommune i Innlandet. Kraftverket vil gi 10,5 GWh ny kraft.
RME vil gjøre reglene for hvem som kan sitte hvor i morselskap og datterselskap litt mindre strenge enn først foreslått, uten at Distriktsenergi blir helt fornøyd.
Hammerfest Energi Nett investerer 18 millioner kroner i oppgradering av Breivikbotn transformatorstasjon i Hasvik kommune.
Oslo tingrett har dømt staten til å betale 34,5 millioner kroner i erstatning til Sandhaugen Vindkraftverk AS i Finnmark.
Fred. Olsen Windcarrier sikret ny havvind-kontrakt i Taiwan med GIEK-garanti.