Ruzizi-elven i Burundi. Foto: Amakuru/Wikimedia Commons

Undertegnet kontrakt på opptil 230 MW stort kraftverk i grenseelv.

SN Power og Aga Khan-gruppen undertegnet mandag en avtale med regjeringene i Kongo, Rwanda og Burundi for å utvikle med sikte på å bygge vannkraftanlegget Ruzizi III, skriver SN Power i en pressemelding.

Ruzizi III skal ligge i elven Ruzizi, grenseelven mellom Kongo og Rwanda. Elven renner fra Kivusjøen til Tanganyikasjøen. Avhengig av hvilken teknisk løsning som velges, vil anlegget produsere mellom 147 og 230 MW. Energien som produseres, skal deles likt mellom de tre landene.

Mange får strøm

Når anlegget er i drift, vil det ifølge pressemeldingen doble Burundis tilgang til elektrisitet, øke Rwandas installerte kapasitet med 33 prosent og levere regulert elektrisitet til den østre delen av Kongo, som i dag ikke har tilgang til strøm.

Energien vil nå ut til 30 millioner mennesker, hvorav 70 prosent i dag lever under fattigdomsgrensen, ifølge SN Power.

Energien vil redusere bruken av ved og kull og dyr termisk energi.  

Prosjektet er organisert som en såkalt «Independent Power Project» (IPP), som baserer seg på en «Build, Own, Operate, Transfer»-modell med en 25-årig konsesjonsavtale. Det enkelte land har ansvaret for å bygge ut transmisjonsnettet.

6 milliarder kroner

Prosjektet er beregnet å koste mellom 650 og 700 millioner amerikanske dollar, eller mellom 5,6 og 6,0 milliarder kroner, og skal produsere strøm til mellom 11 og 13 amerikanske cent per kWh.’

Det skal utvikles av SN Power og Aga Khan-gruppen i fellesskap, og etter planen settes i drift i 2025/2026.

Aga Khan-gruppen er en internasjonal utviklings-stiftelse. SN Power er heleid av Norfund, et statlig selskap som er et redskap i norsk utviklingspolitikk overfor fattige utviklingsland.