Det ser ikke ut til at Jacobsen Elektro finner løsning på sine likvide problemer, og Statnett har sett seg nødt til å heve en kontrakt. Foto: Lars Bache Nielsen/Wikimedia Commons

Statnett har besluttet å heve kontrakten med Jacobsen Elektro på Sylling transformatorstasjon på bakgrunn av det de kaller «avtalebrudd». 

Som Energiteknikk nylig skrev, har Jaconbsen Elektro innført betalingsstopp.

I en pressemelding publisert mandag skriver Statnett at de den siste tiden hatt møter med underentreprenører og Jacobsen Elektro for å vurdere mulighetene for en avtale som alternativ til heving.

«Det har ikke vært mulig å få til en slik avtale for Sylling, og Statnett ser derfor ikke at det er noen mulighet for å få arbeidene som omfattes av kontrakten gjenopptatt og ferdigstilt», skriver Statnett. 

Arbeidene ved Sylling transformatorstasjon i Buskerud har vært stanset siden 12.juni i år på bakgrunn av at Jacobsen Elektro har det Statnett omtaler som «likvide utfordringer». 

Som en konsekvens av at Statnett hever kontrakten med Jacobsen Elektro på Sylling, vil Statnett nå starte arbeidet med å finne en ny entreprenør til dette prosjektet. Det arbeidet starter ifølge Statnett umiddelbart.

Når det gjelder arbeidene på Skillemoen ved Alta, som er det andre av Statnetts prosjekt der Jacobsen Elektro er hovedentreprenør, pågår det fortsatt forhandlinger for å finne en løsning mellom partene, og som sikrer fremdrift i prosjektet, opplyser Statnett.

Energiteknikk har i mange dager gjort gjentatte forsøk på å få konmmentar fra Jacobsen Elektro til situasjonen, uten hell.