Disse turbinene står på Fosen. Foto: Ole Martiin Vold/Fosen Vind

Ved utgangen av andre kvartal var 8,6 TWh ny vindkraft og 2,3 TWh ny vannkraft under bygging.

Det er en økning på 1,4 TWh sammenlignet med forrige kvartal, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat i en rapport.

Utbyggingene under bygging fordeler seg på 68 vannkraftprosjekter og 21 vindkraftprosjekter.

Sammenlignet med første kvartal er det 14 flere prosjekter med en samlet årsproduksjon på 1,4 TWh som nå er under bygging.

Ti vannkraftprosjekter

I løpet av andre kvartal har NVE registrert at det er satt i drift ti vannkraftprosjekter med en samlet installert effekt på 165 MW og en midlere årsproduksjon på 354 GWh.

Det største prosjektet er nytt aggregat i Vamma kraftverk i kommunene Askim og Skiptvedt som gir en midlere årlig produksjonsøkning på 230 GWh. I første halvår er det sammenlagt kommet inn 0,7 TWh ny kraftproduksjon.

Vindkraftprosjektet Storheia (980 GWh) i Bjugn og Åfjord kommuner har begynt å levere den første kraften, og hele prosjektet er forventet ferdigstilt i løpet av inneværende år. 

Opprusting og utvidelse

Det ble i løpet av kvartalet gitt endelig tillatelse av OED og NVE til 0,2 TWh ny vannkraftproduksjon fordelt på ti prosjekter. Dette er fordelt på fire små kraftverk med samlet årsproduksjon på 39 GWh og fem opprustings- og utvidelsesprosjekter med samlet årsproduksjon på 100 GWh.

Videre har OED gitt tillatelse til Fardalen kraftverk i Årdal kommune på 23 MW og midlere årsproduksjon på 56 GWh. 

NVE ga endelig avslag til tre vannkraftprosjekter i løpet av kvartalet. Samlet årsproduksjon for disse er på 15 GWh.

I andre kvartal ble ni vannkraftprosjekter og ett solkraftanlegg godkjent i ordningen med elsertifikater, skriver NVE. Samlet årsproduksjon fra disse er på 133 GWh. Sammenlagt er 8,4 TWh ny kraftproduksjon i Norge godkjent under elsertifikatordningen.