Vassdrags- og energidirektør kom med et hjertesukk om vindkraftdebatten på Energirike-konferansen. Foto: Øyvind Lie

Motstand mot vannkraft var den samlende saken for miljøbevegelsen i flere tiår, minner NVE-sjef Kjetil Lund om.

Under Energirike-konferansen i Haugesund tirdag spurte fylkesvaraordfører Marianne Chesak (Ap) i Rogaland Kjetil Lund om hvor det var blitt av debatten om vannkraft og «potensialet for oppgradering og utbygging av de grønne batteriene i Europa».

– Hvorfor er den så usynlig i disse dager, det er jo tross alt betydelig større potensial enn i vindkraftutbyggingen vi holder på med, sa hun.

Begrenset potensial

Lund svarte med å vise til det i debatten har vært nevnt et potensial på 30 TWh, men at potensialet neppe er så stort, og viste til et innlegg han har skrevet om temaet i Dagens Næringsliv. Som Energiiteknikk har skrevet, har også energiministeren forklart saken for Stortinget.

– Det viktige i diskusjonen er å skille mellom oppgradering av eksisterende infrastruktur og utvidelse av anlegg. Ved oppgradering av eksisterende anlegg er det begrenset hva vi kan få, men begynner vi å utvide, kan vi snakke om et annet potensial. Men da snakker vi også om naturinngrep, sa Lund.

Hjertesukk

Så kom han med det han selv kalte «et lite hjertesukk».

– Det mest pussige i debatten er at alle nå tenker på å bygge ut vannkraft for å spare norsk natur. Men hvis en har fulgt med litt i timen i norsk samfunnsfag de siste 50-60 årene, er det kampen for vannkraften som har vært den konstituerende, den samlende saken for miljøbevegelsen. Plutselig har vinden nå tatt over. Men det er ikke slik at man kan bygge vannkraft uten naturinngrep, sa Lund.