Aps Espen Barth Eide vil isteden ha vurdering av hele den norske kraftpolitikken.

Statsminister Erna Solberg sa til Bergens Tidende før helgen at det ikke er sikkert at det blir noen nasjonal ramme for vindkraft på land, og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad signaliserte i et intervju med Fædrelandsvennen at hele planen bør skrotes og at man bør gi kommunene vetorett i vindkraft-saker.

Bred avklaring

Aps energipolitiske talsperson Espen Barth Eide sier nå ifølge Aftenposten at tiden er inne for å legge den nasjonale rammen til side.

– Vi inviterer til at vi må puste med magen og mener det bør skje en bred politisk avklaring om kraftproduksjonen, sier han til Aftenposten.

– Hva betyr det?

– Vi må ta en debatt om hele det norske el-kraftsystemet og ikke diskutere vindkraft for seg og vannkraft for seg. Flere eiere av vannkraftanlegg mener at endrede skatteregler, som nå utredes, kan gjøre det lønnsomt å investere i økt kapasitet i eksisterende vannkraftanlegg, sier Ap-politikeren.

Hen mener at også den fremtidige satsingen på havvind er et tema som må inngå i en slik vurdering.

Tar avstand

Barth Eide understreker at det var Solberg-regjeringen som i en energimeldingen i 2015 lanserte forslaget om at det skal «utarbeide en nasjonal ramme for konsesjonsbehandling av vindkraft på land.»

– I behandlingen i Stortinget var det bare Ap som mente at innføringen av en nasjonal ramme for vindkraft er en for snever tilnærming til vindkraftutbygging, sier Barth Eide.

I et intervju med Energiteknikk tirsdag distanserte Energi Norges administrerende direktør Knut Kroepelien seg på lignende måte fra den nasjonale rammen, og pekte på at de hadde advart mot vindkraftrammen da ideen ble lansert i energimeldingen.