Norge hadde i forrige uke den høyeste ukeeksporten for 2019, med en nettoeksport på 445 GWh, en økning fra 255 GWh uken før.

Det henger blant annet sammen med en økning i norsk kraftproduksjon og en reduksjon i svensk og dansk kraftproduksjon, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat i sin ukentlige rapport om kraftsituasjonen.

I forrige uke, uke 31, lå de norske områdene områdeprisene mellom 38,6 – 38,7 øre/kWh, en økning på seks prosent sammenliknet med uka før. Økningen har sammenheng med den nevnte lavere kraftproduksjon i Sverige og Danmark. Norge hadde da ikke unaturlig de laveste prisene i Norden.

I uke 31 var temperaturen i Sør- Norge 1 – 2 grader over gjennomsnittet for de siste 20 årene. I Nord-Norge var temperaturen 1 – 2 grader lavere enn gjennomsnittet. 

For uke 31 er det et beregnet tilsig til kraftmagasinene på 2,1 TWh, det er 60 prosent av gjennomsnittet siste 20 år. Tilsiget i uke 32 er ventet å bli 1,8 TWh, som er 60 prosent av gjennomsnittet. 

Snømengden i magasinområdene er ifølge våre beregninger om lag 3 TWh. Det er 1 TWh mindre enn i forrige uke og 1 TWh mindre enn gjennomsnittet for perioden 1999-2018.