turbin

Fylkesmannen i Trøndelag avviser Trønderenergis krav om dekning av sakskostnader etter at Frøya kommune tidligere i år innførte byggestopp for vindmølleutbygging, fordi kravet ble fremmet for sent.

Det skriver fylkesmannen i en pressemelding.

Tidligere i år trakk kommunestyret på Frøya tilbake dispensasjonen som åpnet for vindmølleutbygging i kommunen. Politikerne på Frøya mente Trønderenergi ikke hadde igangsatt arbeidet med vindkraftanlegget innenfor de tre årene som plan- og bygningsloven la opp til.

Trønderenergi klagde på kommunens vedtak, og etter ordinær klagebehandling opphevet Fylkesmannen vedtaket den 10.mai 2019.

I juni måned fremmet Trønderenergi et krav mot Frøya kommune på 693.000 kroner. Kravet er ment å dekke Trønderenergis sakskostnader i klagesaken. Fylkesmannen har nå vurdert saken og konkluderer med at kravet er fremmet for sent.

Krav om sakskostnader må fremmes senest tre uker etter at det nye vedtaket er gjort kjent. Fylkesmannen fattet sitt vedtak 15.mai og vedtaket ble oversendt partene samme dag.

Trønderenergis sitt krav ble fremmet seks uker etter at vedtaket var gjort kjent, ifølge Fylkesmannens vedtak. Fylkesmannen har derfor kommer til at kravet om dekning av sakskostnader må avises.