Finansminister Siv Jensen (Frp). Foto: Rune Kongsro

Skremselspropaganda, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Et regjeringsoppnevnt utvalg har foreslått at momsfritak på strøm i Nordland, Troms og Finnmark oppheves, noe blant andre Alta Kraftlag har advart mot.

Kraftselskapet mener det vil gi store negative konsekvenser for økonomien til alle som bor i de tre fylkene, med en årlig merkostnad på mellom 4000 og 6000 kroner per husstand.

– Skremselspropaganda

Nå går imidlertid finansminister Siv Jensen (Frp) ut og avviser at momsøkningen er aktuell.

– Fjerning av fritaket for merverdiavgift i Nord-Norge er ikke tema i 2020-budsjettet som regjeringen skal behandle på augustkonferansen denne uken, og dermed ikke aktuelt, sier hun en uttalelse til Energiteknikk.

– Dette er skremselspropaganda fra Ap og Sp. Partier som foreslår å øke skattenivået med henholdsvis 10 milliarder og 4 milliarder fra år én.

Hun påpeker at verken Finansdepartementet eller regjeringen har tatt stilling til innholdet i den offentlige utredningen hvor forslaget kom.

– Det er et offentlig utvalg som har anbefalt et enklere merverdiavgiftssystem med én felles sats. Utvalgets utredning er sendt på høring og høringsfristen er 29. august, uttaler finansministeren. Deretter kommer Finansdepartementet til å vurdere innspillene og behandlingen videre. Siden regjeringens budsjettkonferanse er 28.-29. august, sier det seg selv at dette ikke er tema for neste års statsbudsjett, uttaler Jensen.

Har avvist fjerning

Hun viser også til at hun allerede da utvalget kom med sin rapport sa at hun ikke ser for seg å fjerne alle lav- og 0-momssatser slik utvalget foreslår.

– I motsetning til opposisjonen setter vi ned skatter og avgifter, og vi er opptatt av hensynene som ligger bak lav- og nullsats i dag, sier Jensen.