Statlig eiermakt må brukes for å få Equinor til å satse mer på havvind, mener Senterpartiet og SV.

I en debatt på Arendalsuka onsdag etterlyste Per Olaf Lundteigen, som sitter på Stortinget for Senterpartiet, en mer aktiv stat for å få fortgang havvind-satsingen.

Han pekte spesielt på et prosjekt på Kongsberg, i sitt hjemfylke Buskerud, hvor planen er å lage hydrogen med flytende havvind og lagre det på havbunnen. Hydrogenet skal kunne gjøres om til strøm igjen på vindstille dager og gi oljeplattformer ren kraft.

– Det er omtrent 160 gassturbiner på norsk sokkel med en virkningsgrad på bare 40 prosent. Det er en enorm sløsing. Det er behov for strøm i størrelsesorden 15-20 TWh, vi snakker altså om veldig mye, sa Lundteigen under debatten, som ble arrangert av Naturviterne.

Statlig eiermakt

Han viste til at Norge har en tradisjon for å utvikle sokkelen med staten som premissleverandør.

– Det som nå blir spennende er om vi kan stille oss slik at eierskapet vi har i Equinor kan samordnes med dette slik at det kan tas et samfunnsansvar og få fram den kommersielle teknologien og de kommersielle løsningene og transportsystemene som er nødvendig for å utvikle et hjemmemarked slik at denne industrien kan bli en eksportartikkel, sa Lundteigen.

Stefan Heggelund, som sitter på Stortinget for Høyre, mente Norge kan bli verdensledende på havvind.

– Da må vi være villige til å bruke penger fra det offentliges side for å kickstarte det, og så må vi åpne områder for havvind, og det har denne regjeringen foreslått at vi skal gjøre, sa Heggelund.

Radikal retning

Robin Hansson i SV var som Lundteigen interessert i mer direkte styring.

– Vi må bruke vårt offentlige eierskap til å pushe Equinor i en mye mer radikal retning. Ørsted, Danmarks største energiselskap, er verdensledende, de har 30 prosent av havvindmarkedet og tjener i dag mer penger på havvind enn de gjorde på olje og gass før. Equinor sier at de innen 2030 vil ha 15-20 prosent av investeringene i fornybar sektor. De sover i timen. Hadde vi sittet i regjering nå, hadde vi pushet fram den omstillingen mye fortere, sa Hansson.

Equinor er et børnotert selskap hvor den norske stat eier 67 prosent.

Heggelund svarte med å si at regjeringen bevilger milliarder for å få en ny teknologiutvikling, inkludert havvind, og at det skjer store endringer på norsk sokkel nå.

– Dette er første gang i norsk historie at en regjering faktisk legger til rette for havvind og foreslår å åpne områder for havvind. Det er et viktig steg, sa Heggelund.

Plan for infrastruktur

Lundteigen var ikke fornøyd.

– Vi må ha en bevisst industriell strategi. Staten må være med å sikre at det blir kommersielt lønnsomt, og at vi har en plan for den nødvendige infrastrukturen på sokkelen for å få det fordelt. Her snakker vi om store mengder som skal erstatte gassturbiner der 60 prosent av energien går til kråka, sa Lundteigen.

Hansson var enig.

– Vi kan ikke forvente at det private markedet gjør det alene. Havvind er 2,6 ganger dyrere enn land- og solbasert strøm, og det er en enormt stor økonomisk risiko for disse selskapene å gå inn helhjertet, sa han.

Heggelund forsvarte regjeringens politikk.

– Vi har åpnet tre arealer for havvind, som er historisk i Norge, og er villig til å bruke milliarder for å satse på dette, og det hadde ikke gått fortere med en annen regjering, sa Heggelund.