Cicero-forsker Kristin Linnerud har åtte forskningsbaserte råd for å redusere vindkraftkonflikten. Foto: Cicero

Uten nasjonal overordnet styring får vi et lappeteppe av beslutninger, advarer Cicero-forsker Kristin Linnerud.

På Arendalsuka torsdag kom hun med åtte råd, basert på forskningsliteraturen, for hvordan man kan dempe konfliktnivået rundt vindkraftutbygginger.

Mest motstrøms var rådet om å beholde nasjonal ramme, noe stadig flere politikere og bransjeaktører har distansert seg fra de siste par ukene.

– Her har NVE gjort en solid jobb med å vurdere hvilke områder som er egnet og hvilke som ikke er egnet for vindkraft, sa Linnerud i sitt innlegg på seminaret, som var arrangert av Universitetet i Agder, Fridtjof Nansens Institutt og Cicero.

Senke tempoet

Hun viste til at FNs klimapanel i forrige uke la fram en rapport om arealer og klimaendringer som peker på at man i fremtiden vil få en konflikt om hvordan vi bruker arealene, om hva vi bruker til mat, til skogproduksjon, til fornybar energi, og hva som bevares for naturens biologiske mangfold.

– Da trenger vi nasjonal overordnet styring. Ellers får vi et lappeteppe av beslutninger, sa hun.

Forskeren anbefalte også å senke utbyggingtempoet.

– Ved å senke tempoet, reduserer vi konfliktnivået, og vi får tid til å høste erfaringer, sa hun.

Plan for elektrifisering

Linnerud mente også det var nødvendig å lage en plan for å elektrifisere Norge.

– Vi har nok kraft med det som er under planlegging til å elektrifisere transportsektoren og industrien fram mot 2030, og internasjonal forskning viser at ved å bruke kraften nasjonalt på konkrete prosjekter, reduseres motstanden mot vindkraften, sa hun.

Forskeren anbefalte også å innføre grunnrenteskatt på superprofitt fra vindkraft. En del av grunnrenteskatten bør ifølge Linnerud øremerkes kommunen der kraftverket bygges.

– En rettferdig fordeling av det som skapes av verdier mellom investorer, lokalsamfunnet og fellesskapet gjør at aksepten for å bygge vindkraft styrkes, sa hun.

Satse på havvind

Linnerud anbefalte også jobbe med konsesjonsvilkårene for avvikling og restaurering av områder og sette av større arealer til nasjonalparker og verneområder som kompensasjon når man tar andre deler av naturen i bruk til vindkraft.

– Norge bør bli et foregangsland på hvordan vi balanserer hensyn til klima og samtidig bevarer naturen urørt, sa hun.

Til sist anbefalte hun å staste på havvind.