knut kroepelien
Administrerende direktør i Energi Norge, Knut Kroepelien. Foto: Øyvind Zambrano Lie

- Da dette ble lansert, var det ikke noe næringen ønsket eller etterspurte, sier Energi Norge-sjef Knut Kroepelien.

Statsminister Erna Solberg (H) sa lørdag til Bergens Tidende at regjeringen ennå ikke har avgjort hva de vil gjøre med den nasjonale rammen for vindkraft, og åpnet for at den omstridte planen ikke blir noe av.

Regjeringspartner Kjell Ingolf Ropstad i KrF gikk lenger, og tok i Fædrelandsvennen til orde for å skrote hele planen og gi kommunene vetorett.

– Ute av proposjoner

På Energirike-konferansen i Haugesund tirdag stilte Energi Norges administrerende direktør Knut Kroepelien seg tvilende til om rammen var noen god idé. 

– Debatten rundt den nasjonale rammen for vind er kommet ut av proporsjoner, og spørsmålet er om selve den planen er et egnet instrument for å få en god debatt om vindkraft i Norge. Jeg tror kunnskapsgrunnlaget som er fremskaffet er kjempeviktig, men jeg er usikker på om planen har fått den tiltenkte funksjonen, sa Kroepelien.

På spørsmål fra Energiteknikk om det betyr at man bør droppe alt videre arbeid med vindkraftrammen, svarer Kroepelien dette:

– Jeg vil bare minne om at i forbindelse med energimeldingen, da dette ble lansert, var det ikke noe næringen ønsket eller etterspurte. Vi har jo hatt erfaringer med nasjonal ramme også for vannkraft, og det har dessverre ofte bidratt til å polarisere debatten, og gitt et inntrykk av at det er enten en utbyggingsplan eller en verneplan, mens selvfølgelig den gode hensikten er at det skal være en kunnskapsoppsamlingsøvelse som skal gi bedre grunnlag for å gi beslutninger i enkeltsaker. Det er derfor vi har vært og er skeptiske til nasjonal ramme som et grep, sier Energi Norge-sjefen.

Skeptisk til Stortings-behandling

Han understreker at jobben med å innhente kunnskap har vært viktig.

– Så kanskje man kan vurdere å gjøre dette ikke som et planarbeid, men som et mer dynamisk kunnskapsgrunnlag for vindkraft i Norge, sier Kroepelien.

– Hva skal man helt konkret gjøre videre da. Det vil vel si at man for eksempel ikke bør ha den nasjonale rammen behandlet på Stortinget?

– Nei, det tror jeg egentlig ikke er ønskelig. Vi har ikke ferdigarbeidet høringsuttalelsen som skal komme 1. oktober, men vi har hatt et arbeid i våre fora og snakket med andre bedrifter om dette, og er i økende grad usikre på om nasjonal ramme som sådan og som en planprosess er det riktige, sier Kroepelien.

Advarte

– Bør man kanskje ikke ha en plan i det hel tatt, med grenser og områder som skal innenfor og utenfor?

– Man kunne tenke seg å ha en kunnskapsdatabase eller kunnskapsbank som viste de ulike hensynene, det være seg for reindriftsnæringen, miljøhensyn eller nettkapasitet. Da vil man vite hvor det er grunn til å forvente rask saksbehandling med positivt utfall og hvor det ikke er det. Uten at det er en plan som har kart. Jeg tror det er særlig disse områdene med linjer på kart som kan virke forstyrrende.

– Kunnskapsdatabasen har man vel allerede, i og med at man har fått laget de ulike tematiske rapportene. Så da trenger man kanskje ikke gjøre noe som helst mer, men bare la det ligge? Eller samle det i en rapport, kanskje?

– Dette vil jeg ikke gi inntrykk av at vi har ferdigtenkt, vi skal avgi høringsuttalelse. Men det er klart at på mange andre samfunnsområder har man jo denne type øvelser som sørger for at man får samlet sammen og analysert kunnskap litt mer systematisk med jevne mellomrom. Det gir et bedre grunnlag for konsesjonsbehandling, sier Kroepelien.

– Så dere at dette kom til å eksplodere på den måten det gjorde, fryktet dere det?

– Ja.

– Advarte dere om det?

– I forbindelse med energimeldingen advarte vi mot det, sier Kroepelien.

Ingen utbyggingsplan

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund svarer slik på spørsmål fra Energiteknikk om det er aktuelt å droppe det videre arbeidet med vindplanen.

– Det er ikke min beslutning og det er ikke noe jeg har et syn på. Vi har på bestilling av regjeringen lagt fram et forslag til nasjonal ramme, som ikke er en utbyggingsplan, som ikke er en tempoplan, men som bare er en vurdering av hvilke områder som er egnet for vindkraft. Og NVE har ikke og skal heler ikke ha en agenda i vindkraft, vi driver forvaltning innenfor den politikken og de rammene som settes av politiske myndigheter, sier Lund.