Nordmenn flest er ikke mot vindmøller. Foto: Robert Sandell/Mostphotos

Flertallet av nordmenn er for bygging av vindturbiner, under visse forutsetninger, viser undersøkelse gjennomført for Dagbladet.

I undersøkelsen, som er utført av Ipsos for Dagbladet, er folk spurt om de mener det er greit å ta urørt natur for å bygge ut vindkraft.

25 prosent svarer «Ja, selvsagt», 25 prosent svarer «Ja, men bare så lenge vindturbinene ikke er synlig fra turterreng eller i boligstrøk». 39 prosent svarer nei, mens 10 prosent oppgir at de ikke vet.

I undersøkelsen spørres det også om det er greit å ta urørt natur i deltakernes hjemkommune, men det endrer resultatet nevneverdig.

De geografiske forskjellene er relativt små, men motstanden er litt større i Midt-Norge enn resten av landet. Der svarer 43 svarer «nei» til vindkraft, 24 prosent «ja, selvsagt» og 23 prosent «ja, så lenge de ikke er synlige».

Mest positive er folk i Oslo. Der svarer 22 prosent «ja, selvsagt», 32 prosent «ja» med forbehold om synlighet, mens 35 prosent svarer «nei».

På Vestlandet svarer 27 prosent «ja, selvsagt» og 25 prosent ja med forbehold om synlighet, mens 39 prosent svarer «nei».

Undersøkelsen ble gjennomført på et landsrepresentativt utvalg mellom 12. og 19. juni i år. Det er gjennomført 1000 intervjuer.