Knut Kroepelien i Energi Norge på Energirike-konferansen i Haugesund. Foto: Øyvind Lie

Omfordeling gjennom senking av elavgiften kan gjøre det mer attraktivt for folk flest å støtte energiomstillingen, ifølge Energi Norges administrerende direktør Knut Kroepelien.

– Et tema som er ganske viktig er om vi får folk med oss på omstillingen, sa Kroepelien på Energirike-konferansen i Haugesund tirsdag.

Han viste til at energibransjen de siste årene er blitt truffet hardt av både Acer-debatt, strømprisdebatt, debatt om smarte målere og kabler til utlandet.

– Det jeg har lurt litt på er at vi i Norge også vil få en økende diskusjon om en sosialt rettferdig omstilling. Dette har miljøbevegelsen selvfølgelig snakket en del om oppigjennom, og deler av venstresiden. Jeg tror det er viktig å ta den debatten, sa Kroepelien.

Omfordeling

– For nå får vi en CO2-pris per tonn CO2 i ETS som er politisk ønsket på 30-40 euro per tonn. Det er fantastisk. Men det betyr også noe for kraftprisen, og vi ser i vintermånedene hvor sensitive folk er for det. Så jeg lurer på om vi må ha en diskusjon om en form for omfordeling, sa Energi Norge-sjefen.

Han har fulgt med i debatten i Tyskland og Frankrike i sommer.

– Der er det kommet tykke rapporter om hvordan disse økonomiene skal klare å få til dette. Der snakkes det om en form for utbetaling av deler av inntektene til innbyggerne, en økning av ulike ordninger for eksempel til pendlere på landet og en endring av inntektsbeskatning for lavinntektsgrupper. Men jeg tror for Tyskland vil det veldig fort handle om å få ned kostnadene på fornybaromstillingen, som ikke lenger er nødvendige, sa Kroepelien.

Utfasing av elavgiften

For Norge mener han en senking av elavgiften kan være løsningen.

– I Norge mener jeg at regjeringen begynte på noe som de bør fortsette med, og det er å redusere elavgiften. De tok ett øre på elavgiften i fjor. Den har gått opp seksti prosent på ti år. Det er en avgift som treffer det vi skal bruke mer av, og det er en avgift som treffer alle. Jeg tror en nedfasing og utfasing av elavgiften kan være en brikke i dette som gjør at det blir mer interessant å være med på dette løpet, sa Kroepelien.