thorium
Thorium har ikke slått an som reaktorbrensel ennå. Dette bildet ble tatt under Thor Energys testing av thorium-brensel i Haldenreaktoren, da den fremdeles var i drift. Arkivfoto: Torbjørn Tandberg/Thor Energy

Nedstengning av begge Norges atomreaktorer og fallende vind- og solkraftkostnader ser ikke ut til å ha stanset Frps thorium-drøm.

Etter at produksjonskostnadene for vindkraft- og solkraft de siste årene har stupt, kunne man kanskje tro at Frps gamle drøm om å utnytte Norges thorium-ressurser til atomkraft var lagt på hyllen. Men det ser ikke ut til å være tilfelle.

I et skriftlig spørsmål til energiminister Kjell-Børge Freiberg spør Terje Halleland (Frp) i Stortingets energi- og miljøkomite sin partikollega om hva som er regjeringens holdning til utvikling av thoriumbasert energi, og om det er aktuelt å legge til rette for forskning og utvikling av thorium-prosjekter, «herunder ved hjelp av offentlige virkemidler».

Peker på IFE

Halleland begrunner spørsmålet med at på globalt nivå er mye av energiproduksjonen fremdeles knyttet opp til høye CO2-utslipp. Selv om fornybart tar større andeler av den økte energiproduksjonen, er det ifølge Halleland «et stort behov for mer ren energi».

Han viser til at det er begrensninger og konflikter i forbindelse med flere av de fornybare alternativene.

«Thorium benyttet med saltsmelteteknologi blir hevdet fra flere at har et stort potensial til å levere betydelige mengder ren energi, samtidig som det er mindre behov for lagring av avfall. Norge kan ha gode forutsetninger for å bidra i denne utviklingen, da vi har både industrielle miljø og forskningsmiljø, herunder IFE, som kan bidra i utviklingen av thoriumenergi», skriver Halleland.

Reaktorene er stengt

Spørsmålet ble innlevert torsdag, og energiministeren har ennå ikke svart.

Thor Energy har testet thoriumbrensel i IFEs reaktor i Halden. Men den ble stanset i mars 2018 og skal ikke startes igjen. I vår vedtok IFE at også den andre reaktoren, på Kjeller, skal stenges ned.

Det er store forekomster av thorium i Fensfeltet ved Ulefoss i Nome kommune i Telemark. Men konsentrasjonen er så lav at det er usikkert om utvinning vil være verdt å drive eller om det ville være mer lønnsomt andre steder.