HVDC-kabel lastes om bord i M/S «Nexans Skagerak» ved Nexans-fabrikken i Halden. Arkivfoto: Nexans

Rødt vil vite om EU med fjerde pakke i hånd kan tvinge Norge til å bygge kabler.

For et drøyt år siden vedtok Norge å slutte seg til EUs tredje energipakke, etter mye bråk.

Nå står den fjerde energipakken for tur, som EU vedtok i mai. Den er langt mer omfattende.

Høyeste prioritet

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er kritisk, og spør i et skriftlig spørsmål om energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) kan garantere «at EUs energibyrå, ACER, og EUs Reguleringsmyndighet for Energi, RME, ikke kan gripe inn og bruke EFTA-domstolen til å overstyre vedtak fattet av norske myndigheter dersom vedtaket ikke følger EUs nettutviklingsplan, ved en tilslutning til EUs fjerde energipakke?»

Begrunnelsen for spørsmålet er ifølge Moxnes at revidert elektrisitetsdirektiv pålegger Norge å sørge for at nasjonal lov ikke hindrer nye mellomstatlige forbindelser.

«Infrastrukturforordningen pålegger Norge å gi PCI-prosjekt (project of common interest, red. anm.) høyeste prioritet i nasjonale nettutviklingsplaner og ved konsesjonsbehandling. I denne forordningen fastsettes tidsfrister for konsesjonsbehandling, og EU vil harmonisere kost-nytte analysene som legges til grunn for konsesjonsbehandling», skriver Moxnes.

Frykter inngripen

Han viser til at de to omstridte kablene NorthConnect og ICE-link, henholdsvis fra Norge og Island til Skottland, begge er PCI-prosjekter.

«Dersom bekymringene stemmer betyr det i teorien at EU kan gripe inn dersom Stortinget vedtar endringer eller stans i NorthConnect og ICE-link», skriver Moxnes.

Spørsmålet ble sendt 2. august, og energiministeren har ennå ikke besvart det.