Equinors anlegg på Melkøya ved Hammerfest trenger mer strøm. Foto: Helge hansen/Equinor

Statnett ber OED gjenoppta behandlingen av konsesjon på 420 kV-linjen fra Skaidi til Hammerfest. Planer om elektrifisering av gassprosesseringsanlegget på Melkøya utløser behovet.

Det skriver Statnett i en pressemelding.

Equinor har fremlagt tre alternativer for økt forbruk i nord; kun økt trykkstøtte, delelektrifisering eller helelektrifisering av gassprosesseringsanlegget på Melkøya i Hammerfest.

Både del- og helelektrifisering forutsetter bygging av 420 kV kraftledning fra Skaidi til Hammerfest, med tilhørende 420 kV stasjoner i Skaidi og Hyggevatn.

Statnett har fått konsesjon fra NVE på 420 kV helt til Hammerfest, men konsesjonen er påklaget og ligger hos OED for klagebehandling.

Konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim ber OED gjenoppta klagebehandlingen for ny 420 kV ledning Skaidi – Hammerfest.

– Equinor har ikke endelig besluttet hvilket av de tre alternativene de går for, men om Statnett skal kunne møte behovet med rett kapasitet til riktig tid så er det nødvendig å sikre endelig konsesjon for bygging, sier Elisabeht Vike Vardheim, konsernsjef for bygg og anlegg i Statnett.

– Statnett ber derfor OED gjenoppta konsesjonsbehandlingen fra Skaidi til Hammerfest. Skulle Equinor går bort fra planer om elektrifisering, og kun gå for økt trykkstøtte, så avsluttes også prosessen rundt ny 420 kV kraftledning, legger Vardheim til.

Kraftbehov knyttet til økt trykkstøtte vil ifølge Statnett nemlig løses på lavere spenningsnivå i Hammerfest Energi sitt regionale kraftnett.

Energiteknikk har tidligere omtalt Equinors planer her.