nyhamna
Gassanlegget på Nyhamna i Møre og Romsdal. Arkivfoto: Øyvind Zambrano Lie

Eierne av gassanlegget på Nyhamna har fått godkjennelse til å kjøpe kraft fra havvindparken Havsul og trekke fra mesteparten av kostnanden på skatten.

Oljeskattekontoret har bekreftet overfor det kanadiske infrastrukturselskapet Enbridge at strømmen fra den bunnfaste havvindparken Havsul utenfor Nyhamna i Aukra kommune i Møre og Romsdal kan beskattes i henhold til petroleumsskatteregimet, slik at kjøperen av kraften kan trekke av 78 prosent på skatten.

«Enbridge er fornøyd med den klare og konstruktive behandlingen vi fikk fra Oljeskattekontoret. Vi mener uttalelsen vi fikk fra Oljeskattekontoret vil gjøre Havsul-prosjektet gunstig både for Enbridge og Nyhamna JV, som det kreves at blir den endelige mottakeren av kraften som produseres», skriver Mandy Dinning i Enbridge i en epost til Energiteknikk.

Leieavtale

Målet er ifølge Dinning å inngå en kommersiell avtale med Nyhamna om å levere dedikert kraft, for å bedre kraftforsyningen på anlegget.

«Strukturen vil være under en leieavtale, hvor Nyhamna vil være mottaker av all den produserte kraften og alle tekniske tjenester som gis», skriver Dinning.

Hun understreker imidlertid at det ennå ikke er kommet på plass en slik avtale med Nyhamna.

«Videre utvikling av prosjektet og påfølgende byggeaktiviteter kan først finne sted så snart en kommersiell avtale er på plass» skriver Dinning.

Nyhamna-anlegget behandler gass fra felt i Norskehavet og sender den videre til Storbritannia. Anlegget eies av interessentskapet Nyhamna Joint Venture, som består av Equinor, Petoro, Shell, Ineo, Wintershall, OMV, North Sea Infrastructure, Total, ConocoPhillips og CapeOmega, med Gassco som operatør.

Søker forlenget frist

Vindkraftverket, som skal ligge utenfor Sandøy og Aukra kommune i Møre og Romsdal, skal ifølge konsesjonen være på 350 MW og produsere 1 TWh kraft årlig. Minning sier prosjektet sannsynligvis blir mellom 300 og 400 MW, og at detaljene i prosjektet er under utvikling.

I juni søkte Vestavind Offshore om å få utsatt fristen for idriftsettelse til 2025. Opprinnelig frist for idriftsettelse i henhold til konsesjonen fra 2008 var 2013. Denne fristen ble i 2012 forlenget til 1. januar 2020.

Vestavinid Offshore har gjort det klart at det er Enbridge som skal bygge ut vindparken. Selskapet EI Norway Holdings AS, eid av Enbridge, har opsjon på å kjøpe alle aksjene i Havsul fra Vestavind Offshore. Vestavind Offshore eies av BKK, Tafjord Kraftproduksjon, Haugaland kraft, Sunnfjord Kraftlag, SFE, Sunnfjord Energi og Sognekraft.

Dinning mener prosjektet vil være bra for regionien.

«Prosjektet vil gi sterke sosiale, miljømessige og økonomiske fordeler for Møre og Romsdal fylke og for store deler av vestkysten av Norge og ytterligere styrke Norges overgang til en lavkarbonøkonomi», skriver hun.

Bruke gasskraftverket

Ifølge søknaden om utsettelse av idriftsettelsen er målet å ta en investeringsbeslutning innen utløpet av 2022.

Det er nylig gjennomført en detaljert studie av nettilknytningsløsningen, som ifølge søknaden viser at prosjektet både er økonomisk og teknisk gjennomførbart.

Ifølge søknaden er Enbridge og Statnett i dialog om overdragelse av infrastruktur i forbindelse med demobiliseringen av gasskraftverket på Nyhamna.

«For prosjektet vil dette medføre betydelig reduserte byggeaktiviteter i prosesseringsanlegget og en vil da kunne nyttiggjøre seg av deler av den infrastrukturen som allerede er bygget», heter det i søknaden.

Høye nåverditap

Prosjektet vil redusere effektunderskuddet både i Istad Netts nettområde og i Nyhamna-anlegget, og gi en økt stabilitet og forsyningssikkerhet i Nyhamna-anlegget.

Eierne av Nyhamna har som kjent vært misfornøyd med forsyningssikkerheten på Nyhamna,  som ligger nemlig værhardt til og kun forsynt med én 420 kV-linje. Dette har ført til strømbrudd og påfølgende avbrudd i gasseksporten.

Det gikk så langt at eierne av Nyhamna for noen år siden krevde å få 659 millioner i kompensasjon fra Statnett for en rekke strømbrudd, basert på beregnet tapt nåverdi av utsatt eksport. De endte opp med å få kun 1 million  kroner.

Det er ikke bare forsyningssikkerheten som blir bedre av en havvindpark. Havvinden vil i tillegg redusere kraftunderskuddet i prisområdet NO3 med inntil 25 prosent og dermed føre til redusert områdepris.

Ikke første gang

Oljeskattekontoret har også tidligere godkjent den samme modellen for en havvindpark, nemlig Siragrunnen i Rogaland. Det førte til protester fra folk som mente at oljeskattesystemet var laget for å dra inn grunnrente fra lønnsomme petroleumsprosjekter, ikke for å muliggjøre «tapsprosjekter» innen offshore vindkraft.

Siragrunnen-prosjektet ble ikke bygget, på grunn av hensynet til naturmangfoldet.