Dette bildet fra Halden-reaktoren er tatt ved en tidligere anledning, og personen på bildet har ingen tilknytning til saken om mulig vitenskapelig juks. Arkivfoto: IFE

Ved Haldenreaktoren.

Institutt for energiteknikk (IFE) har fått informasjon om «mulig vitenskapelig uredelighet i noen prosjekter ved Haldenreaktoren», skriver insituttet i en pressemelding.

Instituttet ser svært alvorlig på informasjonen og har satt i gang ekstern gransking.

– Informasjonen vi har fått dreier seg om mulig endring av forskningsresultater i noen prosjekter ved Haldenreaktoren flere år tilbake i tid. Vi tar dette svært alvorlig og satte umiddelbart i gang en eksternt ledet gransking, som pågår nå, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør ved IFE i meldingen.

– Uakseptabelt

Prosjektene informasjonen gjelder er sluttført for mange år siden, og situasjonen har ikke ført til fare for helse, miljø eller sikkerhet i Halden. Haldenreaktoren ble stengt i 2018, og informasjonen er fremkommet i forbindelse med forberedelsene til nedbygging av reaktoren.

IFE har informert relevante aktører og kunder som kan være berørt, og holder myndigheter og interessenter informert. IFE opplyser at de neppe vil kunne trekke endelige konklusjoner før granskingen er gjennomført.

– Vitenskapelig uredelighet er uakseptabelt, og strider mot IFEs etiske prinsipper. Vi har satt inn betydelige ressurser og internasjonal ekspertise i granskingen for å få alle fakta på bordet. Dette vil være en tidkrevende prosess, og vi er fortsatt på et tidlig stadium. Siden 2016 har IFE brukt mye ressurser på å styrke sikkerhetskulturen og forbedre prosesser og rutiner ved instituttet. Vi vil bruke granskingens konklusjoner i dette arbeidet, samtidig som vi vil iverksette nødvendige tiltak løpende, sier Huseby.

Reaktorene er stengt

IFE har rapportert forholdet som et mulig alvorlig brudd på anerkjente forskningsetiske normer til De nasjonale forskningsetiske komiteene og Granskingsutvalget i henhold til Forskningsetikkloven.

IFE er en selvstendig stiftelse, lokalisert på Kjeller og i Halden. Instituttet omsetter for rundt 1 milliard kroner i året og har rundt 600 ansatte.

Begge IFEs reaktorer er nå stengt ned. Reaktoren i Halden ble stanset i mars i fjor, mens IFE i vår vedtok at den andre reaktoren, på Kjeller, også skal stenges ned.

IFE forsker nå på solkraft, vindkraft og hydrogen, petroleum og digitale systemer, nukleærteknologi, helse og industriutvikling.