Varmen i Europa har gjort at kjernekraftanlegg må stoppes på grunn av for varmt kjølevann. Bildet er fra Köln. Illustrasjonsfoto: Dietmar Rabich/Wikimedia Commons

Strømprisen for juli endte på 35,15 Eur/MWh, 25 prosent høyere enn prisen for juni.

Dette er godt over det vanlige prisnivået for juli, skriver Entelios i en pressemelding.

Bakgrunnen er hetebølgene i Europa, som betyr at millioner av strømkrevende luftkjølingsanlegg har gått på full styrke store deler av døgnet. Mye av denne strømmen kommer fra gasskraft, der prisene har vært nedadgående en stund. Nå har prisfallet på gass stoppet opp, og kullprisen har også økt i juli.

Noe av forklaringen kan ifølge Entelios være at flere kjernekraftanlegg har måttet stoppe produksjonen på grunn av for varmt kjølevann. I det tyske markedet erstattes den manglende kjernekraften av gasskraft eller kullkraft. Og med økt etterspørsel, øker prisen.

Den økte bruken av fossile brensler betyr økte utslipp av CO2. Det betyr at kraftprodusentene må betale mer for de CO2-kvotene, som nærmer seg en historisk pristopp.

Økt strømpris på kontinentet smitter over på de norske prisene siden vi er bundet sammen med kabler.