blåsjø
Blåsjø-magasinet. Arkivfoto: Statkraft

Snømengden i magasinområdene er langt mindre enn normalt.

Det er ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat ca. 2 TWh i magasinområdene. Det er 1 TWh mindre enn forrige uke og 1 TWh mindre enn gjennomsnittet for perioden 1999-2018. 

Det går fram av direktoratets ukentlige rapport om kraftsituasjonen.

Etter en relativt tørr og vindstille juli bidro været i helgen til økt uregulert kraftproduksjon og lavere kraftpriser i Norden.

Høy vindkraftproduksjon på kontinentet bidro dessuten til at Norden var nettoimportør av kraft i uke 32.

Våte værvarsler bidro til at prisen på septemberkontrakten gikk ned med nesten 10 prosent sist uke. Ifølge NVEs prognose er det ventet 4,6 TWh nedbørsenergi i uke 33. Dette er 230 prosent av normalen, ifølge NVE.