mast
Arkivfoto: Statnett

Statnett hadde i første halvår flaskehalsinntekter på 320 millioner kroner, ned fra 406 millioner i samme periode i fjor.

«Flaskehalsinntekter er lavere sammenliknet med samme periode i fjor. Flaskehalsinntekter internt i Norge og mot Sverige har vært på et normalnivå. Lavere flaskehalsinntekter på NorNed skyldes små prisforskjeller, reduserte kapasiteter og perioder med utkobling», skriver Statnett i sin rapport for førte halvår, som ble lagt fram fredag.

Flaskehalsinntekter kommer av prisforskjellene mellom områdene i Norden og mot Nederland.

Statnetts flaskehalsinntekter for hele 2018 var til sammenligning 961 millioner kroner.

I resultatrapporten går det også fram at selskapets underliggende resultat etter skatt i 1. halvår var 1.194 millioner kroner, mot 1.063 millioner kroner i 1. halvår 2018. Økningen skyldes ifølge selskapet i hovedsak høyere tillatt inntekt primært som følge av økt anleggsmasse og aktivitet i konsernet.

Konsernets driftsinntekter for 1. halvår 2019 var 4.764 millioner kroner, mot 4.472 millioner i første halvår i fjor.

Statnett-konsernet har investert 4.288 millioner kroner i 1. halvår 2019, mot 6.259 millioner kroner i 1. halvår 2018. Forventet investeringsnivå for 2019 er på ca. 11 milliarder kroner.