Hver gang en ekspert har uttalt seg om prisvirkningen på kablene, har det etter to dager vist seg å være feil, hevder administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Inustri.

Kraft til konkurransedyktige priser er viktig for industrien, understreket Lier-Hansen på Energirike-konferansen i Haugesund tirsdag. 

Han mente det blir helt feil å være for eller imot kabler på generelt grunnlag, men var glad for den brede enigheten han oppfatter at det er om å se an effekten av Statnetts to kabler til Tyskland og England før man diskuterer flere.

– Eller, diskutere kan vi godt gjøre, men de skal ikke bygges, presiserte han.

Upålitelige eksperter

Nest ut i rekken av aktuelle kabelprosjekter fra Norge er Northconnect, til Skottland.

Årsaken til at man bør vente, er at beslutningsgrunnlaget er altfor usikkert.

– Energimarkedene endrer seg rundt oss, og vi må se hvordan de markedene vil påvirke konsekvensene av kabler. Det er ingen eksperter som kan fortelle meg nøyaktig hvordan energimarkedene i Nord-Europa vil se ut om 20 år eller hvordan utviklingen vil bli på de britiske øyer. Jeg har hørt de historiene så mange ganger, og hver gang jeg har gått ut av et rom, har jeg fått lest i løpet av to dager etterpå at eksperten tok feil, sa Lier-Hansen.

Sprikende analyser

Northconnect har i sin søknad beregnet strømprisene til å øke 0,7-1,7 øre per kilowattime i 2030 sammenlignet med hva prisen ville vært om kabelen ikke ble bygget.

Analyseselskapet Wattsight har imidlertid anslått at kablene til Storbritannia, hvis Northconnect blir bygget, vil bidra til å øke kraftprisen i Norge til 50 øre/kWh i 2029, når man tar hensyn prisstigningen.