Statnett-sjef Auke Lont (t.v.), kommunikasjonsdirektør Stig Tore Laugen i Trønderenergi, NVE-sjef Kjetil Lund, BKK-sjef Jannicke Hilland og Equinor-direktør Henriette Undrum diskuterte havvind under Arendalsuka. Foto: Øyvind Lie

Statnett-sjef Auke Lont taler Equinor midt imot.

– Bygg ut flytende havvind i Norge nå, sa direktør i NTNU Energi, Johan Einar Hustad, på et seminar på Arendalsuka tirsdag.

– Det er en stor økonomisk mulighet for Norge. Norge har hatt en pionerrolle innenfor flytende havvind. Norsk industri har sterke, kunnskapsbaserte og teknologiske konkurransefortrinn innen flytende havvind basert på petroleum og maritim næringskompetanse. Dette gir allerede store eksportinntekter, men de kan bli mye større, sa han.

– Enormt potensial

En stor utbygging vil ifølge Hustad bedre konkurranseevnen på det internasjonale markedet.

– Potensialet for havvind er kjempestort, sa han.

Han viste til en fersk havvindrapport fra NTNU hvor det i hovedscenarioet vil være 217 TWh havvind i 2050.

Statnett-sjef Auke Lont var ikke like entusiastisk.

– Jeg mener markedet skal finne ut av om det er en god idé. Jeg er opptatt av at den omstillingen vi går inn i, blir så kostnadseffektiv som overhodet mulig. Det er jo kundene som til slutt skal betale for strømmen. Vi har ganske gode vindressurser på land som er i stand til å produsere konkurransedyktig kraft. Og jeg tenker at den kraften bør vi forsøke å ta i bruk, sa Lont.

Vil ikke kaste penger

Han tar ikke for gitt at havvind blir lønnsomt.

– Markedet får fortelle oss om det er klokt å bruke eventuelle statlige midler på å fremprovosere vind til havs. Det er ikke selvsagt. Da vi utviklet oljeindustrien, kastet vi ikke penger etter den industrien. Det var fordi det så lovende ut slik at selskapene tok risikoen ved å utvikle det, sa Lont.

Han viste til norske myndigheter nå vurderer å åpne tre områder for havvindutbygging.

– Jeg tenker at hvis det er så interessant som Equinor og andre mener det er, så kom i gang med det. Men det er ikke det samme som å si at vi skal kaste statlige midler etter dem. Jeg synes det er markedet som får avgjøre om det er klokt, sa Statnett-sjefen.

Industriutvikling

Equinor har søkt Enova om 2,5 milliarder kroner i støtte til å bygge flytende turbiner på Tampen i Nordsjøen. Direktør for forskning og teknologi i Equinor, Henriette Undrum, understreket på seminaret at man må se på havvind som industriutvikling og ikke som kraftutbygging.  

– Jeg er i veldig stor grad enig i at dette kan man regulere gjennom et marked hvis det er slik at å levere strøm er oppgaven din, og det er oppgaven din, sa hun, henvendt til Statnett-sjefen.

– Spørsmålet nå er at det åpner seg et teknologiløp og leverandørutviklingsløp innen flytende vind. Hvis vi ønsker at norsk leverandørindustri skal ta en rolle, bygge en industri for eksport, er vinduet nå. Hvis vi ønsker, kan vi velge å hjelpe dem med et hjemmemarked. Det er et politisk valg vi kan ta som nasjon. Når det kan konkurrere markedsmessig, og det kommer det til å gjøre, er spørsmålet om det skal skje fra norsk leverandørindustri eller fra leverandørindustri fra andre land, sa Undrum.

– Industribyggingen tror jeg ikke er mulig å få til hvis man venter på markedet. For da er den industrien bygget andre steder, det er det som har skjedd innenfor bunnfast vind, sa hun.

NVE-sjefen advarte

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund kom imidlertid med noen advarsler til politikerne.

– Selv om havvind-kostnadene faller raskt, er det per i dag et ganske stort gap der, et betydelig subsidebehov. Da er det verdt å reflektere over for politikerne at vi i Norge, som er gitt gode forutsetninger fra naturens side til å skape verdier på kraftsektoren, slik at vi øker handlingsrommet for den øvrige politikken. Det er verdt å reflektere over at man da skal drive en politikk som reduserer mulighetene for å drive øvrig politikk, og tømme felleskassa, redusere felleskassa istedenfor å øke den, sa Lund.