Reinsfors dam. Illustrasjonsbilde: Statkraft

Hittil i år har Norges nettoimport vært ca. 1 TWh, mens Norden totalt har hatt en nettoeksport på 1 TWh.

Det skriver Norges vassdrags- og energidirektorat i sin ukentlige rapport om kraftsituasjonen.

Til tross for noe høyere forbruk, gikk kraftprisene i Norden ned i uke 33. Blant annet bidro mer vindkraft i Sverige og høyere produksjon fra norske elvekraftverk til prisnedgangen.

I tillegg kom det svenske kjernekraftverket Forsmark 2 tilbake i drift etter to ukers vedlikehold.

I Norge ble kraftprisene redusert med om lag 7-8 prosent sammenlignet med uka før. Nedgangen førte blant annet til lavere produksjon fra norske magasinkraftverk, og krafteksporten fra Norge til utlandet ble halvert fra uka før.

For uke 33 ble det beregnet et tilsig til kraftmagasinene på 3,5 TWh, som er 20 prosent over gjennomsnittet for de siste 20 årene.