Terje Lien Aasland (Ap) (t.v.), Thomas Bjørdal (LNVK), Øyvind Isachsen (Norwea) diskuterte eierskap til vindkraft i Arendal. Ordstyrer er Robert Kippe fra El og IT Forbundet. Foto: Øyvind Lie

Men lanserte Jens Stoltenberg som Guds sønn, hos LO på Arendalsuka.

– Hvis Gud er nordmann, er Stoltenberg Guds sønn, sa Norwea-sjef Øyvind Isachsen til applaus fra salen da han debatterte offentlig eierskap til vindkraft hos LO på Arendalsuka tirsdag.

Bakgrunnen var at Gud måtte være nordmann siden vi har så gode naturressurser og at Stoltenberg var svært forutseende da han drøyde med å gi subsidier til vindkraftutbygging, slik at prosjektene noen år senere kunne bygges ut langt rimeligere.

Utgangspunktet for debatten var krav fra El og IT Forbundet om at vindkraft må likebehandles med vannkraften ved at det ilegges grunnrenteskatt, at private kun kan eie en tredel av den, og at det innføres en hjemfallsordning.

–  Fellesskapet skal eie

Dette er krav Arbeiderpartiet støtter.

– Vi mener at naturressursene skal eies av fellesskapet, som vi gjør overalt ellers, enten det er vannkraft, fisk eller hva det måtte være. Vi er veldig tydelige på at det er fellesskapet som eier dette, vi kan ikke overlate naturressursene til private, sa Terje Lien Aasland, som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet.

I nye konsesjoner mener han derfor at man bør gjøre noe lignende som man gjøre som med vannkraften, og sikre det offentlige norske eierskapet.

– Det er vesentlig, og vi vil prioritere det, sa Aasland.

Han understreker overfor Energiteknikk at vindkraftkonsesjonene som allerede er gitt til private, ikke vil bli trukket tilbake og nasjonalisert. Men for alle nye konsesjoner, og for alle konsesjoner som fornyes etter 25 år, skal det stilles krav om offentlig norsk eierskap.

Naturressursskatt ønsker han også.

– De som stiller naturressurser til disposisjon, skal ha noe igjen for det, sa Aasland.

En slik skatt vil ikke øke skattebyrden for vindkrafteierne, men la kommunene få penger som ellers ville gått til staten.

– Hadde  ikke blitt bygget

Norwea-sjef Øyvind Isachsen støtter å innføre naturressursskatt. Men eierskapsbegrensninger vil han ikke ha noe av.

– Vindkraften som er bygget i Norge de siste årene, hadde antakelig ikke blitt bygget med den eierstrukturen som foreslås med nasjonalt eierskap. De fleste vindparkene i Norge har blitt utviklet av norske kraftselskaper som ikke har bygget det ut. De har lagt prosjektene mer eller mindre i skuffen fordi avkastningskravene ikke har blitt nådd. Så kom pensjonsfond fra utlandet og ble med, sa Isachsen.

Han tror imidlertid den norske kraftbransjen er i en modningsprosess, og at flere og flere norske selskaper i løpet av noen år vil bygge vindkraft i Norge.

– Kraftbransjen vil være med i produksjonen, for det er ikke så mye vannkraft igjen, sa han.

Vil melke først

Grunnrenteskatt var han også imot.

– Jeg mener at nå har vi en kalv. La den vokse opp og bli til en ku og melke litt før vi skal ta den, sa han.

– Hva med hjemfall, spurte ordstyreren.

– Det er hjemfall på vindkraft, etter 25 år. Du eier kun parken i 25 år. Så skal den plukkes pent ned etterpå, sa Isachsen.