Strømprisene var mye høyere i fjor enn året før. Arkivfoto: Statkraft

Høy strømpris ga inntektsvekst og store utbytter for kraftbransjen i fjor.

De 30 største kraftselskapene i Norge hadde samlede inntekter på totalt 149 milliarder kroner i fjor, noe som tilsvarer 7,4 prosent inntekstvekst i forhold til 2017. 

Det viser den årlige analysen av kraftsektoren fra Pareto Corporate Finance. 

Høye strømpriser var en viktig driver i 2018 med en gjennomsnittlig systempris på 44.0 EUR/MWh sammenlignet med 29.4 EUR/MWh i 2017.

Strømprisen har ikke vært  høyere siden 2011, da snittprisen nådde 47.1 EUR/MWh, skriver Pareto på sin nettside.

De 30 største kraftselskapene betalte ut totalt 15.3 milliarder kroner i utbytte i 2018, opp 44.3 prosent fra 2017. Median utbetalingsandel av overskudd var 46 prosent. Trekker man Statkraft ut av utvalget var samlede utbetalinger 6.8 milliarder kroner.

Når det gjelder selskapenes totalverdier, dominerer Statkraft med verdier på 182 milliarder kroner. Statnett har 70 milliarder og Hafslund E-CO 49 milliarder kroner. Lyse hadde totalverdier på 32 milliarder mens både BKK og Agder Energi hadde 23 milliarder kroner i totalverdier. Deretter følger Eidsiva Energi med 20 milliarder, Skagerak med 13 milliarder og Haugaland Kraft med 12 milliarder.

E24 omtalte saken først.