Kraftbransjens kvinnenettverk var i starten av mai samlet hos Glitre Energi i Drammen. Foto: Glitre Energi

250 medlemmer fra 87 ulike kraftrelaterte bedrifter er nå blitt med i kraftbransjens kvinnenettverk.

Det skriver bransjeorganisasjonen Energi Norge på sin nettside.

– Vi er overveldet av responsen og ser at det er flere enn oss som har sett og følt på behovet for et slikt nettverk, sier Line Drange Ruud i Glitre Energi Produksjon i meldingen.

Nettverket ble opprettet i mars.

Formålet med nettverket er blant annet å etablere en arena der kvinner kan heie på hverandre, utveksle erfaringer og motivere hverandre, og øke kvinneandelen ved rekrutteringen til bransjen.

Videre skal kvinnene også utfordre hverandre til å ta litt større plass, på konferanser, i prosjekter og i ledende stillinger.

Nettverket er for kvinner fra alle fagdisipliner og forretningsområder i energiselskapene og tilknyttede aktører som leverandører, rådgivningsmiljøer og myndigheter og forvaltning.

26. september skal nettverket samles hos Skagerak Energi i Porsgrunn, og Ruud ønsker nye medlemmer velkommen.