Reinsfors dam
Reinforsen kraftverk i Rana i Nordland. Foto: Statkraft

Falt fra historisk høyt nivå i 2018.

I 2018 ble det skrevet ut nesten 600 TWh opprinnelsesgarantier, og etterspørselen økte til over 500 TWh, ifølge en pressemelding fra selskapet Ecohz, som kjøper og selger opprinnelsesgarantier.  

I 2018 var prisene for opprinnelsesgarantier historisk høye, på mellom 1,0 og 2,5 euro per megawattime for garantier av det som kalles standard kvalitet.

Prisfall

Nå har imidlertid markedet justert seg, og opprinnelsesgarantier for 2019 selges nå for 0,40-0,50 euro, og for 2020 for mellom 0,75 og 0,85 euro, ifølge Ecohz.

Det skal bygges mye ny fornybar kraft i Europa det neste tiåret, og daglig leder Tom Lindberg i Ecohz tror ikke på priskollaps.

– Kostnaden for fornybar kraft faller fremdeles, men samtidig er det en nedgang i nasjonale subsidieordninger. Opprinnelsesgarantier skal fylle gapet for investorene, og jeg tror derfor det blir høyere priser, og at priskollaps ikke er noe sannsynlig scenario, sier Lindberg i pressemeldingen.

– Hvis vi har en 2020-pris på rundt 1 euro som sakte øker til 2.0-2,5 euro i 2030, vil en inntektsstrøm på 20 milliarder euro være tilgjengelig for å investeres i ny fornybar energi, sier Lindberg.

Norges andel synker

Vannkraft hadde en andel på 56 prosent av opprinnelsesgarantiene i 2018, ned fra 64 prosent i 2017.

Tørt vær i Norge i første halvår i år førte til lavere kraftproduksjon enn normalt. Det vil ifølge Ecohz sannsynligvis føre til at Norge andel av opprinnelsesgarantimarkedet vil fortsette å synke, fra 22 prosent i 2018 og 27 prosent i 2017.