Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi. Foto: Distriktsenergi

Distriktsenergi mener man kan spare like mye penger ved innkjøpssamarbeid som ved fusjon.

I juni sendte BKK et brev til Olje- og energidepartementet (OED) om synergier ved sammenslåing av energiselskap, som Energiteknikk omtalte.

Nå reagerer Distriktsenergi. De skriver at det er en selvfølge at man sparer når man handler store volumer, enten det er i samarbeid med andre eller fordi man driver ett stort selskap.

Unødvendig fusjon

BKK skrev i sitt brev at de oppnår inntil 40 prosent bedre innkjøpsavtaler enn de innfusjonerte selskapene, og viser til fusjonene med Tysnes Kraftlag og Etne elektrisitetslag.

«Det er ikke underlig. Antakelig den samme besparelsen som om disse selskapene hadde blitt medeier i ett innkjøpssamarbeid. Nettalliansen er et eksempel på et slik innkjøpssamarbeid, som handler inn på vegne av ca. 300.000 kunder og vel 40 energiverk», skriver daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi i brevet, som Energiteknikk har sett.

I et brev til OED, også det på bakgrunn av BKK-utspillet, skriver Nettalliansen at da de gjennomførte de første materiellanskaffelsene var det flere selskaper som halverte sine kostnader.

Alliansen skriver videre i brevet, som Energiteknikk har sett, at «siste prissammenligning, gjort mot en gruppe selskap som hadde gjort materiellkjøp i fellesskap, avdekket en differanse på mer enn 15 prosent i favør av Nettalliansen».

Videre fremholder Nettalliansen at de tidligere har sammenlignet sine betingelser med BKK og at de aldri har opplevd at sine egne avtaler har vært dårligere.

Topografiske forhold

Distriktsenergi viser i sitt brev til at de lenge har sagt at det ikke er holdbart å over tid ikke samarbeide bredt med andre aktører for å oppnå gode betingelser og for å sikre tilstrekkelig kompetanse i bedriftene.

«Det er smart og åpenbart lønnsomt. Besparelsen på innkjøp finner man følgelig like godt om man er en del av et større innkjøpssamarbeid eller om man som BKK påpeker, velger å fusjonere selskapet inn i et annet energiverk. Graden av besparelse er helt avhengig av avtalene man hadde fra før», skriver Distriktsenergi.

I sitt brev påpekte BKK også at nettleien går betydelig ned ved sammenslåinger.

«Selvfølgelig gjør den det når et mindre selskap med få kunder å dele regningen på, og vanskelige topografiske forhold blir del av et stort selskap. Det handler ikke om besparelsene en eventuelt oppnår i det innfusjonerte selskapet», skriver Distriktsenergi.

«Liten sammenheng»

Lockert skriver at det er «svært liten sammenheng» mellom selskapenes effektivitet i dag og størrelsen på nettleien.

«Det har Distriktsenergi foreslått å gjøre noe med gjennom vårt forslag til ny tariffmodell», heter det i brevet.

Lockert peker også på at det innfusjonerte selskapets kostnader utgjør en svært liten del av det store selskapets totale kostnader.

«I den anledning er det verdt å minne om at halvparten av landets nettselskaper står for ca. 8% av kapitalen. Det vil si at skal det spares store penger, er det de større selskapene som må finne sammen», skriver Distriktsenergi.