BKKs konsernresultat andre kvartal ble 716 millioner kroner, 615 millioner høyere enn for samme periode i fjor.

Økningen kan i hovedsak forklares med salg av Fjordkraft-aksjer, der BKK solgte seg ned fra 30,25 til 15,15 prosent av aksjene, skriver selskapet i en børsmelding.

Aksjesalget ga en gevinst på 541 millioner kroner for BKK.

BKK produserte 1,2 TWh vannkraft i andre kvartal i år, som er 20 prosent mindre enn andre kvartal i fjor.

Områdeprisen var også noe lavere; 37 euro/MWh i andre kvartal i år mot 39 euro/MWh i tilsvarende periode i fjor. Totalt har energiinntektene likevel økt med 47 prosent til 513 millioner kroner på grunn av en positiv utvikling i verdien av kraftkontrakter.

Inntektene fra telekom utgjør 64 millioner kroner i andre kvartal i år, som er 11 prosent høyere enn samme kvartal i fjor.

Konsernets inntekter fra kraftoverføring utgjør 392 millioner kroner i 2. kvartal, en reduksjon på 13 prosent.

Netto driftsinntekter i BKK Nett er redusert med 136 millioner kroner. Den viktigste årsaken er lavere forbruk.