skagerrak
Legging av Skagerrak 4-kabelen mellom Norge og Danmark. Foto: Nexans

Senterpartiet spør energiministeren om den fjerde energimarkedspakken betyr at Acer likevel skal få bestemme over bygging av norske utenlandskabler.

Før helgen stilte Rødt spørsmål ved om EU med den fjerde energimarkedspakken i hånd kan tvinge Norge til å bygge kabler. Nå borer også Senterpartiet i den samme materien.

I et skriftlig spørsmål spør partileder Trygve Slagsvold Vedum energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) om de såkalte «ufravikelige kravene» fortsatt gjelder, om at beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal være en suveren beslutning fattet av norske myndigheter.

Avtalen, mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Frp, Venstre og MDG, kom i stand i fjor vår i forbindelse med behandlingen av den tredje energimarkedspakken og suverenitetsavståelse til EUs energibyrå Acer.

I sitt spørsmål viser Senterpartilederen til en rekke paragrafer i EUs reviderte elektrisitetsdirektiv (Direktiv 2019/944), som er en del av den fjerde pakken.

I artikkel 51 heter det blant annet at den nasjonale regulatoren skal undersøke om de enkelte landenes tiårsplaner for nettutbygging er konsistent med EUs ikke-bindende felles tiårsplan for nettutbygging.

Hvis tvil om dette oppstår, skal den nasjonale regulatoren ifølge direktivet konsultere med Acer. Så kan regulatoren kreve at systemoperatøren, i Norge Statnett, gjør endringer i sin nettutviklingsplan.

Energiministeren har ennå ikke svart på Senterpartiets spørsmål.