En ny kabel til Danmark, som supplement til Skagerrak 4 (bildet) kan bli svært lønnsomt, ifølge studie. Foto: Nexans

En ny kabel til Danmark vil ha en samfunnsøkonomisk lønnsomhet for Norden på mellom 600 millioner euro og 1 milliard euro, Ifølge ny nordisk nettutviklingsplan.

I den felles nordiske nettutviklingsplanen, som ble lagt fram torsdag, er det studert lønnsomheten av en ny kabel på 700 MW for Norden som helhet.

I dag overføres strøm mellom Danmark og Norge på Skagerrak 1, 2, 3 og 4, som har en samlet kapasitet på 1700 MW.

De to første kablene, men en samlet kapasitet på 500 MW, ventes å nå sin tekniske levetid i løpet av det nærmeste tiåret.

Svært lønnsomt

Utgangspunktet i studien er at Skagerrak 1 og 2 ikke lenger er i drift i 2030. En kabel på 700 MW vil da øke kapasiteten fra 1200 til 1900 MW. I 2040 vil også Skagerrak 3 være ute av drift, og da vil kapasiteten ifølge studiens utgangspunkt bli 1400 MW istedenfor kun 700 MW.

Hvis man bygger en kabel på 700 MW og setter den i drift i 2030, vil netto nåverdi på kabelen være mellom 600 millioner euro og en milliard euro, ifølge studiens referansescenario.

Mespeparten av den noske lønnsomheten tilkommer forbrukerne og produsentene direkte gjennom endringer i strømprisene, og flaskehalsinntektene er relativt små sammenlignet med dette. For Danmark kommer derimot mesteparten av lønnsomheten fra økte flaskehalsinntekter, ikke fra produsent- og konsumentoverskudd som i Norge.

Volatilitet

En årsak til lønnsomheten før 2030 er den store økningen i kapasitet fra Danmark til kontinentet og Storbritannia i de kommende årene. Det bygges 700 MW til Nederland (Cobra), 1400 MW til Storbritannia (Viking Link) og en kapasitetsøkning til Tyskland. Dette vil gjør de danske prisene mer like prisene på kontinentet og mindre like norske priser. Dette øker når Skagerrak 1 og 2 tas ut av drift.

Lønnsomheten øker med tiden og dobles fra 2030 til 2040, ifølge studien. Årsaken er mer volatilitet i de danske priser om vinteren på grunn av volatilitet i det kontinentale markedet.

I tillegg kommer mer vind- og til en viss grad solkraft fra Norge som senker de norske prisene, spesielt i perioder med høy produksjon og lavt forbruk. Dette øker prisforskjellen og lønnsomheten på en eventuell kabel.