Energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp). Foto: OED

Varsler innstramming

Konsesjonsvilkårene for vindkraftutbygginger skal strammes inn og utbyggingstakten ned, ifølge energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Mandag, 26 august, 2019 - 07:44

Freiberg vil redusere tiden som går fra en utbyggingskonsesjon blir gitt, til utbyggeren må benytte seg av konsesjonen, melder Dagens Næringsliv.

Videre vil han sette mer detaljerte betingelser i konsesjonene, slik at utformingen av vindparkene ikke kan endres betydelig frem mot den endelige miljø-, transport- og anleggsplanen flere år senere.

Begrenset turbinstørrelse

Freiberg varsler også at det kan bli aktuelt å fastsette størrelsen på enkelttubinene i konsesjonen. Disse øker nå fra konsesjon gis til utbyggingen gjøres på grunn av den teknologiske utviklingen.

I dag har utbyggerne fem år til å starte bygging når konsesjon er gitt, og det har vært en liberal holdning til å gi utsettelser.

- Vi ser nå at det skaper konflikter, og at utbyggerne til slutt bygger noe enn det en opprinnelig så for seg, sier Freiberg.

Lavere utbyggingstakt

Ifølge Freiberg kan innstramninger sannsynligvis gjøres ved å skjerpe praksis, men han vil også vurdere om selve regelverket for bygging og idriftsettelse må skrives om.

Freiberg vil redusere utbyggingstakten betydelig, og sier at det ikke er noe mål å bygge vindmøller i Norge for å sende strømmen til Europa.

- Vi skal bygge vindkraft i Norge der det er lokalt behov og aksept, typisk for å forsyne ny industri eller industri som ønsker å fase ut annen energikilde. Norges viktigste bidrag til europeisk energiforsyning er gassproduksjon, sier Freiberg.

På forsiden nå

NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.
Justert utbyttepolitikk i Sogn og Fjordane Energi (SFE) skal sikre eierne et årlig utbytte på minimum 75 millioner kroner.