Energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp). Foto: OED

Varsler innstramming

Konsesjonsvilkårene for vindkraftutbygginger skal strammes inn og utbyggingstakten ned, ifølge energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Mandag, 26 august, 2019 - 07:44

Freiberg vil redusere tiden som går fra en utbyggingskonsesjon blir gitt, til utbyggeren må benytte seg av konsesjonen, melder Dagens Næringsliv.

Videre vil han sette mer detaljerte betingelser i konsesjonene, slik at utformingen av vindparkene ikke kan endres betydelig frem mot den endelige miljø-, transport- og anleggsplanen flere år senere.

Begrenset turbinstørrelse

Freiberg varsler også at det kan bli aktuelt å fastsette størrelsen på enkelttubinene i konsesjonen. Disse øker nå fra konsesjon gis til utbyggingen gjøres på grunn av den teknologiske utviklingen.

I dag har utbyggerne fem år til å starte bygging når konsesjon er gitt, og det har vært en liberal holdning til å gi utsettelser.

- Vi ser nå at det skaper konflikter, og at utbyggerne til slutt bygger noe enn det en opprinnelig så for seg, sier Freiberg.

Lavere utbyggingstakt

Ifølge Freiberg kan innstramninger sannsynligvis gjøres ved å skjerpe praksis, men han vil også vurdere om selve regelverket for bygging og idriftsettelse må skrives om.

Freiberg vil redusere utbyggingstakten betydelig, og sier at det ikke er noe mål å bygge vindmøller i Norge for å sende strømmen til Europa.

- Vi skal bygge vindkraft i Norge der det er lokalt behov og aksept, typisk for å forsyne ny industri eller industri som ønsker å fase ut annen energikilde. Norges viktigste bidrag til europeisk energiforsyning er gassproduksjon, sier Freiberg.

På forsiden nå

Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Jacobsen Elektro er ett skritt nærmere konkurs. Det er klart etter at en av kreditorene har sendt en konkursbegjæring til Drammen tingrett. Kravet skal behandles 16. oktober.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.
Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å bygge havvindparken Hywind Tampen. Prisen blir snaut 5 milliarder kroner.
Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble av Kongen i Statsråd fredag utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet.
En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen».
Skal forhandle med Mørenett og Sogn og Fjordane Energi (SFE).
Flere hundre småkraftverk går mot konkurs eller styrt avvikling dersom Sanderud-utvalget får gjennomslag, ifølge Småkraftforeninga.
Etterlyser en tydelig nasjonal styring av vindkraftutbyggingen.
Den norske fornybarnæringen vokste med 71 prosent i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft.
Statnett tildelte torsdag kontrakter for rundt 330 millioner kroner for bygging av nye Fagrafjell transformatorstasjon på grensen mellom Time og Sandnes kommuner i Rogaland.
Omdømmet til kraftnæringen er i positiv utvikling. Det viser Kantars Energibarometer for tredje kvartal 2019.
Kraftriket har etter en prosess med 36 søkere ansatt forlagsmannen Anders Kvamme som ny direktør.
– Det er umulig for oss som har et globalt marked å prioritere én turbin her borte i nord, sier Ben Bjørke i Siemens.
Norwea er kritisk til å nekte kommuner å bygge havvind nært land, utenfor utpekte områder.
Billigere CO2-pris bidrar til å gi lavere strømpriser i Norden i 2020.
Helgeland Krafts konserndirektør for nett, Frode Valla, går over i ny stilling som direktør for forretningsutvikling.
NVE varsler at de vil avvise Eidsiva Netts søknad om å omklassifisere utenlandsforbindelsen mellom Minne og Charlottenberg til regionalnett.
Ved å å oppgradere Hjertevann kraftverk og bygge Røvatn kraftverk.
– Det er sjokkerende at KrF, som lovet en storsatsning på å fase ut kull i utviklingsland, i stedet kutter energibistanden og overføringene til Norfund, sier Zero-leder Marius Holm.
Energi-bransjeorganisasjonene har ikke funnet noen store overraskelser i regjeringens forslag til statsbudsjett.
Har signert avtale om etablering av mellomlager for CO2 på Kneppeskjæret i Sydhavna.
Innen 2030 har regjeringen som mål å realisere 10 TWh energisparing i bygg, men det halter i handlingsplanen for måloppnåelse, mener Nelfo.