Energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp). Foto: OED

Konsesjonsvilkårene for vindkraftutbygginger skal strammes inn og utbyggingstakten ned, ifølge energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Freiberg vil redusere tiden som går fra en utbyggingskonsesjon blir gitt, til utbyggeren må benytte seg av konsesjonen, melder Dagens Næringsliv.

Videre vil han sette mer detaljerte betingelser i konsesjonene, slik at utformingen av vindparkene ikke kan endres betydelig frem mot den endelige miljø-, transport- og anleggsplanen flere år senere.

Begrenset turbinstørrelse

Freiberg varsler også at det kan bli aktuelt å fastsette størrelsen på enkelttubinene i konsesjonen. Disse øker nå fra konsesjon gis til utbyggingen gjøres på grunn av den teknologiske utviklingen.

I dag har utbyggerne fem år til å starte bygging når konsesjon er gitt, og det har vært en liberal holdning til å gi utsettelser.

– Vi ser nå at det skaper konflikter, og at utbyggerne til slutt bygger noe enn det en opprinnelig så for seg, sier Freiberg.

Lavere utbyggingstakt

Ifølge Freiberg kan innstramninger sannsynligvis gjøres ved å skjerpe praksis, men han vil også vurdere om selve regelverket for bygging og idriftsettelse må skrives om.

Freiberg vil redusere utbyggingstakten betydelig, og sier at det ikke er noe mål å bygge vindmøller i Norge for å sende strømmen til Europa.

– Vi skal bygge vindkraft i Norge der det er lokalt behov og aksept, typisk for å forsyne ny industri eller industri som ønsker å fase ut annen energikilde. Norges viktigste bidrag til europeisk energiforsyning er gassproduksjon, sier Freiberg.