Et av regjeringens foreslåtte områder for havvind-utbygging, Utsira Nord. Illustrasjon: OED

Eneste realistiske mulighet for havvind-utbygging på Utsira Nord, hevder eieren av Kvitebjørn Energi.

Kvitebjørn Energi, som blant annet eier fjernvarmeproduksjon i Tromsø og Fredrikstad, vurderer å engasjere seg i flytende havvind, og har sett nærmere på regjeringens forslag om å åpne området Utsira Nord for havvind.

I den forbindelse har Kvitebjørn Energis eier Daimyo Management merket seg at NorthConnect-kabelen til Skottland, som nå er til behandling i Olje- og energidepartementet (OED), har en planlagt trasé som går nær land på Haugalandet og gjennom området Utsira Nord.

Lavere kraftpris

I en epost til OED foreslår Daimyo  å bygge ut de to prosjektene i sammenheng.

«Vi tror dette kan være eneste realistiske mulighet for å få i gang flytende havvind på Utsira Nord.  Hvis man ikke lager en påkoblingsmulighet for kraftleveranser til kabelen, risikerer man at man på sikt vil få en situasjon med innestengt kraft», skriver Daimyos styreleder Karsten Aubert i en epost som Energiteknikk har sett.

Han påpeker at NorthConnect-planene er blitt møtt med motstand blant annet på grunn av frykt for at kabelen vil gi høyere strømpris i Norge.

«Men hvis byggingen kabelen kan være med på å legge til rette for vindkraft i Utsira Nord, kan dette på sikt føre til at NothConnects nettovirkning på gjennomsnittsprisen i Norge blir 0 eller negativ», skriver Aubert.

Tar brodden av motstand

Han mener havvindsaken og kabelsaken til Skottland bør ses i sammenheng.

«Kanskje man på den måten også kan ta brodden av Senterpartiets og Arbeiderpartiets motstand mot den planlagte utenlandskabelen», heter det i eposten.

Daimyo har hatt møte med daglig leder i NorthConnect og luftet disse tankene.

«Selskapet avviser ikke en slik kobling, men de mener at tidsmessig kommer NorthConnect tidligere enn flytende havvind, slik at selskapet helst ser at sakene behandles hver for seg.  Vi er ikke enig i denne vurderingen og mener at sakene absolutt bør sees i sammenheng», skriver styreleder i Daimyo, Karsten Aubert.

Energiteknikk har spurt OED om de synes det er en god idé koble havvinden fra Utsira Nord på NorthConnect-kabelen, om det er tidsmessig mulig å koordinere, og om det er aktuelt å pålegge Northconnect å eventuelt vente for å sikre samlet utbygging. Departementet ønsker ikke å besvare spørsmålene. 

Les her om at Northconnect avviser planene