NVE-sjef Kjetil Lund åpner for å endre nettleien for hurtigledestasjoner. Foto: Øyvind Lie

Effektetariffer stopper utbygging av hurtigladere i grisgrendte strøk. Nå kan regelverket bli endret.

Under en debatt på Arendalsuka mandag klaget utbyggere av hurtigladestasjoner over at nettleia gjør det ulønnsomt å bygge i grisgrendte strøk selv om det kan være lange ladekøer enkelte utfartsdager. 

– Vi betaler på basis av høyeste effektuttak man har i måneden. Det passer bra for eksempel i kraftkrevende industri med et jevnt høyt pådrag. Men for vår sektor, transportsektoren, som har en utrolig stor variasjon i trafikken, er den tariffen rett og slett drepende, sa ansvarlig for Circle Ks ladesatsing, Håkon Stiksrud.

Gigantiske ladekøer

Circle K har som mål å tidoble kapasiteten på hurtigladere på sine stasjoner innen neste sommer, til 500 ladere. En del av laderne skal stasjonen drifte selv, andre skal partnerne deres drifte.

– Får vi ikke på plass en nettariff som er tilpasset strukturen i transportsektoren, blir det dyrt og dårlig og folk kommer ikke til å velge elbil, sa han.

Ole Gudbrann Hempel i Fortum Charge and Drive var enig.

– Vi hadde gigantiske ladekøer på Koppang, men hvis vi skal investere i flere ladere med de effekttariffene vi har i dag, er det bare å kaste penger ut av vinduet, sa han.

For å hindre dette, foreslo generalsekretær Tina Bu i Norsk elbilforening at man kunne ha en makspris per ladestasjon per kilowattime, men understreket at det også finnes andre modeller.

Vil refkeltere

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund støtter prinsippet om effekttariffer, men åpnet for endringer.

– I den tradisjonelle industrien med noenlunde jevn produksjon og som kan planlegge produksjonen sin, har en slik modell ganske mye for seg. Så ser vi nå at tidene endrer seg. Vi får elbillading og fergelading, kanskje i grisgrendte strøk, som mye av tiden bruker ingenting og som får en peak da det brukes kjempemye. Skal da hele tariffen over hele måneden være basert på det ene tidspunktet den måneden? Det er ikke opplagt. Det er verdt å reflektere over, sa Lund i et annet seminar om nettleie litt senere på ettermiddagen.

Anleggsbidrag

En annen barriere for utbygging av ladestasjoner er ifølge Stiksrud anleggsbidrag.

– En kan stille seg spørsmål om det er riktig at vi, som er sisteleddet i verdikjeden, skal plukke opp hele regningen for utbyggingen av infrastruktur som skjer nå. Både strømforbrukerne og nettselskapene kommer sannsynligvis til å tjene penger på at folk lader bil og bruker mer strøm. Slik sett bør de ta en del av regningen, sa Stiksrud.

NVE-sjefen forsvarte anleggsbidragene.

– Anleggsbidrag handler om at du skal betale for den kostnaden du utløser. Det mener jeg er et viktig prinsipp. Alternativet er ikke at regningen ikke eksisterer, men at alle andre plukker den opp, sa Lund.

Han ser imidlertid at anleggsbidrag kan gjøre enkelte ønskede investeringer umulig å regne hjem.

– Da er det viktigere å holde et prinsipp som gir oss insentiver til å reflektere over hvilke investeringer en skal gjøre og ikke bare velte kostnadene over på andre. Det er viktig å heller se på om det er områder der utviklingen stopper opp. Da bør en heller bruke andre virkemidler, og beholde et system i bunn, sa han.