Spetals Verk er leverandør til innmaten av nye Suvdøla kraftverk. Foto: Spetals Verk

Doblet kapasitet i nye Suvdøla kraftverk bedrer muligheten for effektkjøring, og legger til rette for flere småkraftverk i området.

Kraftverket erstatter gamle Suvdøla kraftverk. Kraftverket flyttes 2,6 kilometer lenger ned i elven, noe som gir 100 ekstra høydemeter. Dermed får det nye kraftverket, med en vannføring på 3,2 kubikkmeter i sekundet, utnytte 327 høydemeter fall.

Effekten i det nye kraftverket er 9 MW, dobbelt så stort som det gamle, og det vil få en årsproduksjon på 46 GWh, hvorav 16 GWh er ny produksjon.

Fleksibel kraft

Prisen er 97 millioner kroner. Hvis man fordeler det på de 16 gigawattimene økt årlig produksjon, ser prisen på 6,0 kroner per kWh høy ut. Men man må ta med i betraktningen at det var et moderniseringsbehov på 30 millioner kroner i gamle Suvdøla kraftverk som man nå slipper unna, understreker everksjef i Drangedal everk, Jan Gunnar Thors.

Dessuten er det ikke hvilke som helst kilowattimer som nå er bygget ut.

– Effekten er doblet, slik at en kan kjøre mer på pris, når en har behov for kraft, sier Thors.

– Hvor fleksibelt er kraftverket?

– Det har magasiner. Vi kan kjøre ti, tolv uker på god kapasitet, så vi har en del vann å gå på, vi har god vinterproduksjon, sier Thors.

Kommer mer småkraft

Kraftverket har også ført til at Tørdal Trafostasjon er bygget, noe som vil gi en stor forbedring av både kapasiteten og leveringssikkerheten i Drangedal og Nissedal. I tillegg gjør den nye trafostasjonen at det nå bygges flere småkraftverk i området på mellom 0,5 og 2 MW, ifølge Thors.

Han fremhever også at det nye kraftverket er tilrettelagt for øykjøring, slik at det kan fungere som beredskap.

Vannet føres i 2,6 kilometer duktile stålrør med en diameter på 1,2 meter og en lengde på 8,2 meter. De 320 rørene som trengtes, veier hver over fem tonn.

Kraftverket har en Pelton-turbin fra Spetals Verk. Turbinen er på 9990 kVA, altså rett under grensen for grunnrenteskatt på 10.000 kVA.

Til byggingen er det brukt 1000 kubikkmeter betong, mer enn 100 tonn armering og det er sprengt 10.000 kubikkmeter fjell. I tillegg er det flyttet 30.000 kubikkmeter masser og tilført 6.000 kubikkmeter knuste masser.