Opp Kraftledningstjenester har blant annet utviklet teknikker for helikopterbaserte operasjoner på linjenettet hvor det utføres arbeid mens kraftlinjene er strømførende (AUS), blant annet ved å henge under helikopter. Foto: Opp Kraftledningstjenester

Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.

Montører som henger under helikoptre og jobber på kraftlinjer, er ikke noe nytt. Det har OPP Kraftledningstjenester gjort for Statnett siden 2005. Men da måtte man koble ut linjene, noe som kan være svært kostbart.

En tommelfingerregel har vært at det koster Statnett 100.000 kroner per dag å koble ut en linje. Men det kan bli dyrere.

– Får du innestengt kraft fra for eksempel et elvekraftverk, går takstameteret, da blir det vanvittige kostnader, sier prosjektleder Bernt Tore Djuv Meling i Statnett til Energiteknikk.

Tar på linjen

Derfor tok Opp Kraftledningstjenester sammen med helikopterselskapet Fonnafly det hele ett steg videre, og har siden i fjor vår jobbet på spenningssatte linjer med folk hengende fra helikopter med bruk av AUS-metoder (arbeid under spenning).

Montørene sitter da i en spesialtilpasset stol ved siden av linjen, hengende i et isolerende tau ned fra helikopteret. Derfra tar de direkte på linjen med hendene på linjen, ved hjelp av den såkalte barhånd-metoden.

Selskapet er alene om å gjøre dette i Norge, og sparer Statnett og samfunnet for store utkoblingskostnader.

Arbeid som kan utføres er for eksempel befaring av fjordspenn, reparasjon av kordelbrudd og montering av flymarkører, spiraler, avstandsholdere og dempelodd. Det kan arbeides både på toppliner og faseliner.

Disse oppgavene har til nå kun vært utført på utkoblede linjer.

– Nå kan vi fly direkte ut til feilstedet og forflytte oss raskt og effektivt fra sted til sted, sier daglig leder Rolf Sigurd Haraldstad i Opp Kraftledningstjenester.

Detaljerte prosedyrer

Han forteller at det monteres stadig flere komponenter og mer utstyr på linjene, og at det blir vanskeligere å komme ut på linjene med tradisjonelle metoder.

– Det gjør AUS-arbeid fra helikopter mer og mer attraktivt, sier Haraldstad.

Selskapet har laget svært detaljerte prosedyrer for arbeidet som skal utføres, som godkjennes av nettselskapene. Prosedyrene beskriver blant annet type verktøy, krav til opplæring, værbegrensninger og sikkerhetsavstander mellom fasene og mellom jord og fase.

– Vi bruker mye tid på planlegging i forkant av operasjonen for å sikre oss at arbeidet kan utføres etter prosedyren. Hvis det ikke gjør det, blir det ikke AUS-arbeid, og da må linjen kobles ut, sier Haraldstad.

Det kan for eksempel ikke være nedbør. Da vil ikke det isolerende tauet mellom helikopteret og stolen ha den holdfastheten som kreves.

Det går greit med vind opptil ca. 20 knop hvis den er jevn og ikke kommer i kast. 

Alle de involverte i teamet, både montøren, piloten og vinsjoperatøren, må ha grundig opplæring i AUS-arbeidet.

Fjordspenn

Sentralnettet med spenningsnivå 300 kV og 420 kV egner seg best, siden avstanden mellom fasene der er størst. Men det kan også gå på lavere spenningsnivåer.  

– Spesielt fjordspenn har ofte stor nok faseavstand på lavere spenningsnivåer, for at fasene ikke skal slå sammen. Disse egner seg godt, sier Haraldstad.

De har også jobbet for mange andre selskaper enn Statnett.

– Sist uke utførte vi et AUS-oppdrag for Agder Energi Nett der de slapp å koble ut en stor industribedrift i Lindesnes kommune. Dette gir en vanvittig stor samfunnsøkonomisk besparelse, sier Haraldstad.

– Er det farlig?

– Ja, det er jo til en viss grad farlig det vi driver med, men det skjer svært sjeldent ulykker, fordi det er utviklet veldig klare prosedyrer og retningslinjer. Det er antagelig enda mer fokus på sikkerhet enn ved tradisjonelt arbeid. Men du er jo rett på spenningen, som en «fugl» på linja, men jobber altså sikkert fordi du har barrierer så man er på samme spenningsnivå som det stedet man arbeider på. Så vi oppfatter ikke dette som spesielt farlig, men man må følge prosedyrene og reglene, sier Haraldstad.

Selskapet ble startet i 2004, ligger i Søgne i Vest-Agder og eies to ansatte med bakgrunn fra Statnett.

Det arbeider nå med å få godkjent en AUS-prosedyre der montørene bruker jigg, eller kurv, istedenfor stol.

– Det er en arbeidsplattform der man kan bruke litt mer utstyr, som gir muligheter der stolmontasje ikke egner seg. Det er jo litt begrenset hva man kan gjøre med bare to never, sier Haraldstad.

Laserscanning

Statnett er svært fornøyd med den nye AUS-metoden.

– Det betydde at vi kunne avlyse mange planlagte utkoblinger, og vi kunne gjøre mye av flymarkørmontasjen uten utkobling, sier prosjektleder Meling.

Han bekrefter at det ikke har vært noen skumle hendelser.  Før et arbeid skal gjøres, ser de på laserscanninger av linjene, for å forsikre seg om at avstandene er store nok.

Nå kan ting som haster litt, gjøres omtrent umiddelbart, uten at man må tenke på utkobling av linjen.

Det fjernes også et stressmoment fra operasjonen.

– Nå er man bare avhengig av at været er godt nok, sier Meling.

Han håper selskapet får mange oppdrag.

– Det er viktig at det er nok volum i markedet til at de kan opprettholde kompetansen, sier Meling.