NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.

Grunnen til avslaget er at en utbygging ville svekket verneverdiene med varige og synlige inngrep, skriver NVE på sin nettside.

Det er Skomeåni Falleigarlag som har søkt om å bygge vasskraftverket, som ville gitt en årlig produksjon på om lag 5,9 GWh.

Skomeåni inngår i verneområdet Njardarheim som i hovedsak er vernet grunnet urørt natur. NVE mener kraftutbygging vil svekke verneverdiene i Skomeåni med varige og synlige inngrep i området, og påvirke en bekkekløft av regional verdi.

I konsesjonssøknaden var kostnadene beregnet til mellom 21,8 millioner kroner, som gir en utbyggingskostnad på 3,68 kroner/kWh.